شنبه, 23ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی سیوند نمایشگاه نقاشی محمد صالحی زاده

سیوند

نمایشگاه نقاشی محمد صالحی زاده

 

 از روز هشتم تا یازدهم خرداد، نمایشگاهی از نقاشی های آقای محمد صالحی زاده در حمایت از تنگه ی بلاغی و دشت پاسارگاد در تهران برگزار شد. این هنرمند گرامی در نیمه ی اردیبهشت سفری به مرودشت داشته و فیلم مستندی هم از آبگیری سد سیوند تهیه کرده است.

 

TinyPic image

در بروشور این نمایشگاه چنین آمده: "اندیشه ها نیز همچون آدمیان دارای زادگاه و پرورشگاهی هستند و ملت ها برای بزرگداشت میراث معنوی و آفرینندگی خود، این زادگاه ها را راج می نهند و در حفظ آن می کوشند. ایرانیان نیز بدین مفتخرند که پدرانشان هزاران سال پیش به آزادی عقیده و کار و زیستنگاه و ارزش خانواده اندیشیده و مجموعه ی ارزشهایی را آفریده اند که امروز جهان متمدن بر آن پایه ها شکل گرفته است. نمود مادی آن مردم، بر خاک کنونی ایران زمین، به صورت یادگارهایی همچون آرامگاه کورش بزرگ و شهری که در اطراف آن در زیر زمین خفته و از کنار رودخانه پلوار تا دشت بلاغی و سیوند و مرودشت کشیده شده به ثبت و ضبط تاریخ رسیده است.

TinyPic image

نمایشگاه  حاضر در جستجوی پیوند دادن آن اندیشه ی بزرگ معنوی با این نمودگارهای مادی سرفراز است... با این آرزو که این اشاره ی رنگین بتواند وجدان های مردم عصر ما را برانگیزد و این زمزمه ی تارخی سربلند را در هوای پر مشغله ی امروز به ترانه ی ماندگار و ابدی یادگارهای بزرگمان تبدیل کند."

از نکات جالب درباره ی این نقاشی ها، به کار رفتن عناصر نمادینی چون سرو ایرانی، گل نیلوفر آبی (از نمادهای ایرانی باستانی) ، شیر سنگی و غیره است که بر هویت ایرانی این نقاشیها تاکید می کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه