دیده‌بان خلیج فارس

تصاویری از امارات در 80 سال قبل - دبی؛ روستایی کم رونق

برگرفته از خبرگزاری مهر

 

دبی در سال ١٩٣٠ با جمعیتی در حدود بیست هزار نفر که حدود یک چهارم آن را خارجیان که غالبا ایرانی و مابقی از کویت، بحرین و هند بودند شکل گرفت.