دیده‌بان خلیج فارس

نام «خلیج فارس» روی قبر نظامیان آمریکایی‌ (عکس)

عکس‌های زیر نشان می‌دهد که آمریکا در صورت اقدامی برای تغییر نام خلیج‌فارس ابتدا باید نوشته‌های روی سنگ قبر نظامیان خود را تغییر دهد!

بحث تغییر نام خلیج فارس اگرچه مدام از سوی شیخ نشین‌های عرب دنبال می‌شود اما حمایت‌های آمریکا در این خصوص قابل کتمان نیست. اما این پشتیبانی‌ها از سوی آمریکا در حالی رخ می‌دهد که بر روی سنگ قبر برخی نظامیانی کشته شده آمریکایی، نام «خلیج فارس» حک شده است! این یعنی آمریکا قبل از این‌که بخواهد اقدام مستقیم و یا غیرمستقیمی در خصوص تغییر نام خلیج فارس داشته باشد، ابتدا باید سنگ قبر برخی از نظامیان خود را تغییر دهد!
عکس‌های زیر به خوبی این مسئله را نشان می‌دهد.

سروان چالز فرانک نظامی آمریکایی که در ویتنام و خلیج فارس خدمت کرده در ۱۱ سپتامبر در ساختمان پنتاگون کشته شده است.

نام «خلیج فارس» روی قبر نظامیان آمریکایی‌


هارولد واین کلارک دیگر سرباز آمریکایی است که خلیج فارس بعنوان محل کشته شدن وی روی سنگ قبرش حک شده است.

خلیج فارس بر روی سنگ قبر نظامیان آمریکا

 

کرستن مارتین سرباز دیگر آمریکایی است که در سال ۲۰۰۶ در خلیج فارس کشته شد.

نام «خلیج فارس» روی قبر نظامیان آمریکایی‌

منبع: شیرازه