یادمان

تخریب و گودبرداری در پای منار مسجد قنبرعلی خان دوره قاجار

شهرام شهریار
مدیر تارنمای سفرنویس

متاسفانه در تعطیلات تابستانی حوزه های علمیه شهر تهران، ملک مجاور مسجد قنبر علی خان تخریب و عملیات گودبرداری در کنار مناره منحصر به فرد این مسجد صورت گرفت.

 

مناره مسجد که از دوران قاجار به یادگار مانده است ، مناره ای است ویژه که سه کاربری را به صورت یکجا در خود جای داده است. این منار با کاربری بادگیر ، موذنه و منار بنا شده است و در مقطعی به عنوان رصد ستارگان و حلول ماه مبارک رمضان استفاده می شد.

 

تخریب صورت گرفته در پای منار مذکور آسیب های جبران ناپذیری به منار و مسجد وارد خواهد کرد و در صورت عدم جلوگیری و یا احداث بنا در مجاورت مسجد ، صدمات فراوانی از جمله عدم ، دید بصری مناره زیبای مسجد را دارد. در حال حاضر مصالح ساختمانی و نخاله ها در پای منار رها شده است.

 

مسجد پس از آنکه در سال 1288 توسط یکی از درباریان به نام «سعد الدوله حاج قنبر علی خان کرد مافی» بنا شد، پس از ساخت فیلم «مارمولک» توسط کمال تبریزی در سال 1382 در این مسجد، سازمان میراث فرهنگی مسجد مذکور را در سال 1383 ثبت ملی و سپس به عنوان حوزه در اختیار حوزه علمیه مروی قرار گرفت.

 

ساخت و سازهای سالهای اخیر در پیرامون مسجد از جمله ساخت پاساژ سراجان غدیر در جنوب آن و همچنین 2 ساختمان بلند مرتبه در شمال بدون محدودیت انجام شده است و امید است با موانع محدودیت ارتفاع برای صدور مجوز تخریب و نوسازی در کنار آثار ملی ، دیگر شاهد اینگونه ساخت و سازها نباشیم.

 

لازم به ذکر است به علت عدم نگه داشت مناسب مسجد مذکور در سالهای اخیر چنیدن بار به کاشی های ارزشمند درب ورودی مسجد آسیب وارد شده است.

 


درب مسجد و کاشی کاری مزین به نام بانی مسجد «سعد الدوله حاج قنبر علی خان کرد مافی» در سال ۱۳۹۰

 


درب مسجد بدون نام و کاشی بانی مسجد قنبر علی خان در سال ۱۳۹۲