خبر

انتشارات مرکزدائرةالمعارف بزرگ اسلامی در بیست‏ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب

هم زمان با باز گشایی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به اطلاع جامعۀ فرهنگی می رساند که انتشارات مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی در غرفۀ کتابخانۀ طهوری (نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سالن 3، راهرو4، غرفۀ 43) عرضه و به فروش می رسد.