دیده‌بان خلیج فارس

گزارش تصویری طبیعت زیبا و جریان زندگی در ابوموسی 

 

فیلم: گزارش از ابوموسی - برگرفته از تابناک
شاید این نخستین باری باشد که اینگونه از ابوموسی گزارشی پخش می‌شود. گزارشی متفاوت از بخش‌های گوناگون این جزیره ایرانی در خلیج فارس. کامران نجف‌زاده به همراه دیگر همکارانش با هدف تهیه گزارش به این جزیره سفر کردند و گزارشی از بخش‌های مختلف ابوموسی و مشکلات مردم این منطقه را برای بینندگان به آنتن سپردند.

 

دانلود فیلم: گزارش از ابوموسی (1)

دانلود فیلم: گزارش از ابوموسی (2)

دانلود فیلم: گزارش از ابوموسی (3)

دانلود فیلم: گزارش از ابوموسی (4)