یادمان

داربستهای مرمت کار دزدان را راحت کرد - کاشیهای سلجوقی مناره زین‌الدین سرقت شد

دزدان با استفاده از داربستهای نصب شده برای مرمت مناره زین‌الدین کاشان (بنای متعلق به دوره سلجوقیان) تعدای از کاشیهای این مناره را به سرقت بردند.

 

به گزارش خبرنگار مهر، ارتفاع اولیه مناره زین الدین که با شماره 118 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، 47 متر بوده است که بر اثر زلزله های شدید در گذشته فرو ریخته و کج شده است به همین منظور اداره میراث فرهنگی کاشان عملیات بازسازی مناره زین الدین را آغاز کرد.

همچنین بودجه ای بالغ بر400 میلیون ریال نیز برای کار مطالعاتی و پ‍ژوهشی مرمت و بازسازی مناره زین الدین اختصاص داده شد و داربست هایی برای مرمت آن کار گذاشته شد اما وجود همین داربست ها باعث شد تا سارقان از آن بالا رفته و تعدادی از کاشی های دوره سلجوقی را به سرقت ببرند. اکنون جای خالی این کاشی ها روی مناره زین الدین قابل مشاهده است.

در قدیم از این مناره به عنوان نشانه، راهنما و محل اقامه اذان استفاده می شده است