یادمان

یونسکو دو پروندۀ ثبت جهانی ایران را پس فرستاد

یونسکو دو پروندۀ جهانی «ذخیره خوارزمشاهی» و «نقشه‌های تاریخی ایران در عصر قاجار» را به دفترش در تهران پس‌فرستاد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کمیتۀ فرعی حافظۀ جهانی یونسکو بعد از بررسی دو پروندۀ ایران، آن‌ها را ناقص اعلام کرد و فرصتی 20 روزه برای تکمیل نواقص این دو پرونده به دبیرخانۀ کمیتۀ حافظۀ جهانی یونسکو در ایران داد.

یک عضو کمیتۀ حافظۀ جهانی یونسکو در این‌باره به خبرنگار ایسنا توضیح داد: فروردین سال پیش «ذخیرۀ خوارزمشاهی» نوشتۀ «اسماعیل جرجانی» در زمینۀ علم پزشکی و «نقشه‌های تاریخی ایران در عصر قاجار» برای ثبت در فهرست میراث مستند برنامۀ حافظۀ جهانی یونسکو به این سازمان فرهنگی وابسته به سازمان ملل فرستاده شدند. حدود 20 روز پیش، این دو پرونده در کمیتۀ فرعی توسط متخصصان کمیتۀ حافظۀ جهانی یونسکو بررسی شدند، ولی متأسفانه نظر این کمیته دربارۀ هر دو اثر معرفی‌شده توسط ایران، ناقص بودن آن‌هاست.


فرهاد اعتمادی اظهار کرد: کمیتۀ فرعی ثبت آثار یونسکو دربارۀ «ذخیره خوارزمشاهی» اعلام کرده که فرم تکمیل‌شده برای این کتاب نقش محتوای آن را در زمینۀ علوم پزشکی در سطح جهانی به‌درستی تشریح نکرده است و زمانی که این کتاب با سایر منابع مکتوب در حوزۀ پزشکی مقایسه می‌شود، هیچ برتری خاصی نسبت به آن‌ها ندارد. بنابراین در صورت خواست ایران برای ثبت جهانی اثر، این فرم باید بازنگری شود.


او ادامه داد: براساس نظر کمیتۀ فرعی یونسکو، با فرم تهیه‌شده برای این کتاب بهتر است که در فهرست حافظۀ ملی و منطقۀی یونسکو ثبت شود، چون شرایط مناسبی برای ثبت جهانی ندارد.


به گفتۀ اعتمادی، کمیتۀ فرعی یونسکو همچنین دربارۀ «نقشه‌های تاریخی ایران در عصر قاجار» نیز اعلام کرده است، هرچند این نقشه‌ها می‌توانند در اختلافات سیاسی کشورهای حاشیۀ خلیج فارس مورد بهره‌برداری قرار گیرند و در این زمینه مفید باشند، ولی فرم تکمیل‌شده برای آن‌ها، اهمیت جهانی اثر را تشریح نکرده، به همین دلیل این کمیته‌ پیشنهاد کرده است که این اثر هم در فهرست حافظۀ ملی و منطقۀی یونسکو ثبت شود.


وی با اشاره به فرصت 20 روزه‌ای که برای تکمیل فرم این دو اثر تاریخی و باارزش، کمیتۀ حافظۀ جهانی به دبیرخانۀ این کمیته در ایران داده و تا 30 ژانویه 2013 است، بیان کرد: در این فرصت، ایران دیدگاه و نظر خود را می‌تواند تدوین کند و به یونسکو بفرستد، جواب قطعی تأیید یا رد این دیدگاه نیز حدود پنج‌ماه آینده، یعنی در خرداد سال آینده بعد از بررسی شورای مشورتی اصلی کمیتۀ حافظۀ جهانی یونسکو اعلام می‌شود.


مدیر گروه ارتباطات دفتر یونسکو در تهران با اشاره به این‌که در 95 درصد موارد، نظر کمیتۀ مشورتی تخصصی با نظر کمیتۀ فرعی یکسان است، گفت: دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی اکنون موظف به اصلاح و بازنگری این دو اثر است. باید توضیحات و دلایل خود را در مقابل نظرات کمیتۀ فرعی آثار تهیه و تنظیم کند و خارج از قالب فرم به یونسکو بفرستد، یا فرم‌های این دو اثر را تکمیل و به یونسکو ارسال کند.


او حضور نداشتن نمایندگان برخی سازمان‌ها مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، کتابخانۀ مجلس و کتابخانۀ آیت‌الله مرعشی و نبودن یک بدنۀ علمی توانمند در زمینۀ نسخه‌شناسی را از جمله ضعف‌های کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی یونسکو در ایران دانست و افزود: این ضعف‌ها باعث بروز چنین تبعاتی می‌شود که گاهی ایران، شانس خود را برای جهانی کردن تعدادی از آثارش در یک سال از دست می‌دهد.