زیست بوم

مخالفت قاطع با ساخت ورزشگاه چراغ پشتان در تالاب انزلی

 

مسعود باقرزاده کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تنشهای برهم زننده تعادل تالاب انزلی از قبیل رشد روز افزون جلبک آزولا و کنارگذر تالاب انزلی، افزود: چراغ پشتان، چمنزار مرطوبی در حاشیه تالاب انزلی است که بخشی از این تالاب بین المللی محسوب می شود و هر گونه تعرض به این چمنزار حیات تالاب را به خطر می اندازد.

این کارشناس مسئول سازمان محیط زیست در پاسخ به دلیل نوشتن نامه از سوی مدیرکل اداره محیط زیست گیلان به معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست، مبنی بر موافقت کارشناس تالابها با احداث ورزشگاه چراغ پشتان، تاکید کرد: برداشت نامناسبی از نظر کارشناسی شده بود و بعد از این نامه، مخالفت قاطع با احداث ورزشگاه در تالاب انزلی اعلام شده است. با این حال به عنوان کارشناس تالابها کاملا مخالف ساخت چنین ورزشگاهی در این منطقه هستم و اگر سازمان محیط زیست نظر دیگری دارد باید بررسی شود.


نامه کامران زلفی نژاد مدیرکل اداره محیط زیست گیلان در مورد موافقت با ساخت ورزشگاه چراغ پشتان انزلی

باقرزاده کریمی ساخت ورزشگاه چراغ پشتان و یا هر گونه دست اندازی در تالاب انزلی را مردود دانست و اضافه کرد: برای نمایندگان مجلس که پیگیر استعداد ورزشی در بندرانزلی بودند توضیح داده شده که هر گونه ساخت و ساز در این محوطه می تواند عواقب فاجعه بار محیط زیستی به دنبال داشته باشد.

کارشناس مسئول تالابهای سازمان محیط زیست، با انتقاد از پیگیریهای انجام شده برای ساخت ورزشگاه در چراغ پشتان انزلی گفت: با  وجود اینکه هنوز مجوزی برای ساخت این ورزشگاه صادر نشده برخی فرصت طلبان به دنبال باز کردن باب های مغازه در حاشیه ورزشگاه تالاب انزلی هستند. به عنوان کارشناس مسئول تالابها مخالف صدرصد هر گونه ساخت و ساز در تالاب انزلی هستم و هر فعالیتی می تواند بخشی از تالاب انزلی را مانند دریاچه ارومیه از ما بگیرد.