اسفندگان روز مهر ایرانی

برگه‌های شادباش (کارت تبریک) به مناسبت جشن ملی اسفندگان از رسانه‌ها - 1392

سپندارمذ واژه ای مرکب است از سپنته یا سپند به معنی پاک و مقدس، آرمئیتی به معنی فروتنی و بردباری نیک و مقدس است این واژه در پهلوی به گونه سپندارمت و در فارسی سپندارمذ، اسفندارمذ و اسفند شده است. پنجم اسفندماه، روز و هنگام «جشن ملی اسفندگان» یا «سپندارمذگان» است.

 

 

طرح از نیلوفر پرزیوند
طرح از نیلوفر پرزیوند

 

طرح از نیلوفر پرزیوند
طرح از نیلوفر پرزیوند


طرح‌های شادباشِ اسفندگان از صفحه‌های اجتماعی و رایانامه‌های دریافتی در پی می‌آید: