کتاب‌

معرفی کتاب ایران و قفقاز - اران و شروان

 

ایران و قفقاز - اران و شروان

نویسنده: پرویز ورجاوند
ناشر: قطره

این کتاب مجموعه نوشته‌ها و مقالاتی است درباره تاریخ و فرهنگ منطقه­ی آسیای مرکزی و قفقاز ، به ویژه سرزمین «اران» و «شروان» که با هدف بازشناسی و معرفی پیوندهای دیرین و همبستگی‌های تاریخی و فرهنگی آن با سرزمین مادر (ایران) تدوین شده است.
گفتنی است این منطقه از آغاز تاریخ تا زمان تجزیه در قرن نوزدهم، پاره‌ای از کشور عزیزمان، ایران بوده است.