کتاب‌

واژه‌نامهٔ موضوعی زبان‌های باستانی ایران - 2

برگرفته از تارنمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی

طرح واژه‌نامهٔ موضوعی زبان‌های باستانی ایران در خردادماه 1389 به پیشنهاد دکتر حسن رضائی باغ‌بیدی، در شورای علمی گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی مطرح شد و به تصویب اعضای شورا رسید. پس از آن نیز در شورای مدیران گروه‌های فرهنگستان تصویب شد و رسماً اجرای آن آغاز گردید.

واژه‌نامهٔ موضوعی، چنان‌که از نامش پیداست، واژه‌نامه‌ای است که در آن واژه‌ها نه به ترتیب الفبا، بلکه برحسب موضوع طبقه‌بندی شده‌اند و در کنار هم آمده‌اند. منظور از «زبان‌های باستانی ایران» در عنوان این طرح، زبان‌های کهن و ازیادرفتهٔ ایرانی است که در منابع تخصصی تحت دو عنوان «زبان‌های ایرانی باستان» و «زبان‌های ایرانی میانه» معرفی می‌شوند. هدف از اجرای این طرح، در مراحل آغازین، چاپ و انتشار واژه‌نامه‌های کوچک موضوعی، و در نهایت، چاپ و انتشار کتابی مرجع تحت عنوان واژه‌نامهٔ موضوعی زبان‌های باستانی ایران است.

 واژه‌نامهٔ موضوعی زبان‌های باستانی ایران منبعی بسیار سودمند در زبان‌شناسی ایرانی خواهد بود و بیش از همه در بررسی‌های ریشه‌شناختی زبان فارسی و دیگر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی به کار خواهد آمد. از سوی دیگر، این واژه‌نامه می‌تواند راهنمایی ارزنده برای گروه‌های واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد. مجموعهٔ حاضر دومین مجلد از واژه‌نامهٔ موضوعی زبان‌های باستانی ایران است که در آن واژه‌های مربوط به «گیاهان و اندام‌های گیاهی» و «خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها» در زبان‌های ایرانی باستان و ایرانی میانه، از روی منابع گوناگون، گردآوری و طبقه‌بندی شده‌است.

کتاب واژه‌نامهٔ موضوعی زبان‌های باستانی ایران، زیر نظر دکتر حسن رضائی باغ‌بیدی، مدیر گروه زبان‌ها و گویش های ایرانی و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گردآوری شده که انتشارات فرهنگستان آن را در 142 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه، به بهای 60000 ریال منتشر کرده‌است.