کتاب‌

معرفی کتاب خلیج فارس - مجموعه مقالات نخستین همایش طرح تدوین دانشنامه خلیج فارس

همزمان با همایش بین المللی روز ملی خلیج فارس در دهم اردیبهشت ماه کتاب خلیج فارس (مجموعه مقالات نخستین همایش طرح تدوین دانشنامه خلیج فارس).به کوشش دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ در بوشهر منتشر شد.

 

معرفی کتاب خلیج فارس - مجموعه مقالات نخستین همایش طرح تدوین دانشنامه خلیج فارس

 

به گزارش روابط عمومی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی همزمان با همایش بین المللی روز ملی خلیج فارس کتاب خلیج‌فارس شامل مجموعه مقالات همایش طرح تدوین دانشنامه خلیج فارس به کوشش دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ منتشر شد.

در پیشگفتار کتاب آمده است: خلیج فارس؛ یکی از مناطق مهم و حیاتی کشورمان محسوب می‌شود که از جنبه‌های گوناگون دارای اهمیت فراوان می‌باشد. درازای تاریخ، آن زمان که مرزهای جغرافیایی کشورمان، آنسوتر بوده‌اند، این پهنۀ آبی دریای داخلی ایران محسوب می‌شود و بر تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران، منطقه و جهان اثربخش بوده است. این اثر بخشی و تأثیرگذاری تا روز‌گار ما نیز تداوم دارد.

دانشمندان، این منطقه جغرافیایی را یکی از کانون‌های تمدن‌ساز و فرهنگ آفرین می‌شناسند و کاوش‌های باستان‌شناسی نیز مؤید این نظرات است.‌

اهمیت سرزمینی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی حمل و نقل و بالأخره تمدنی و فرهنگی خلیج فارس موجب شده است که این منطقه همواره کانون توجه جهانیان باشد و هر روز بر اهمیت آن افزوده شود. تغییراتی سیاسی در منطقه و جهان در تاریخ معاصر نیز نه تنها از اهمیت آن نکاسته، بلکه به ویژه در دهه‌های اخیر بر آن افزوده است.

مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، بر اساس وظیفه ذاتی خود در زمینۀ پژوهشهای اسلامی و ایرانی، به منظور شناسایی علمی منطقه خلیج فارس و شناختن و شناساندن آن به مجامع علمی داخلی و خارجی، از چند سال پیش، طرح تدوین دانشنامه خلیج فارس را در دستور کار خود قرار داد.

چاپ اول این کتاب در 218 صفحه با نقشه‌های رنگی، به چاپ رسیده است و تعداد محدودی از آن در نمایشگاه کتاب بین‌المللی کتاب در غرفه مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی به فروش می‌رسید.