کتاب‌

تأتر و سینما در قزوین منتشر شد

 

تأتر و سینما در قزوین
نوشته: مهدی نورمحمدی
336 صفحه – 8500 تومان
ناشر: سایه‌گستر

کتاب «تأتر و سینما در قزوین»، تألیف مهدی نورمحمدی به چاپ رسید. این کتاب که نخستین پژوهش مستقل و گسترده دربارۀ تاریخ تأتر و سینما در قزوین از دورۀ صفوی تا انقلاب 57 محسوب می‌شود، در 6 فصل و به شرح زیر تنظیم شده است:

در فصل اول با استفاده از سفرنامۀ جهانگردان، بازرگانان و سفرای اروپائی همچون: پیترو دلاواله، آدام اولئاریوس، کاتف و رابرت شرلی به تشریح نمایشی هایی که در دورۀ صفوی در قزوین اجرا می شده، پرداخته شده است. این نمایش ها شامل: قپق اندازی، گرگ بازی، چوگان بازی، نمایش ها و بازی های میدانی، فیل بازی، قوچ بازی و ... می شوند.

فصل دوم به تشریح نمایش های اجرا شده در قزوین در دورۀ قاجار همچون تعزیه، بالماسکه، سیرک، تأتر سنتی یا روحوضی، معرکه، شمایل گردانی، شاهنامه خوانی، نقالی و شهر فرنگ اختصاص دارد.

فصل سوم به تشریح تأتر نوین در قزوین از سال 1302 تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، سالن های اجرای نمایش در قزوین و تاریخچۀ تأسیس رادیو در قزوین می پردازد.

در فصل چهارم، متن نمایش «شاه عباس» که در سال 1303 خورشیدی توسط انجمن پرورش در سالن شهرداری قزوین اجرا شده است، از نظر خوانندگان می گذرد.

در فصل پنجم به زندگی و آثار هنرمندان قدیمی سینما و تأتر قزوین همچون سید یویف خاکپور، حسن شیخ الاسلامی، عباس امیر غیاثوند، سیروس امیر غیاثوند، ابراهیم فرخ منش، احمد میرفخرایی، محمد ساربان، غلامحسین لطفی،  احمد مولاوردی خانی و ... پرداخته شده است.

فصل ششم نیز به تشریح تاریخچۀ ورود سینمای صامت  و فیلم‌های پخش شده در قزوین در دورۀ رضا شاه اختصاص دارد.

یکی از ویژگی های مهم این اثر پژوهشی، بهره‌مندی از مطبوعات کمیاب و قدیمی همچون رعد، نصیحت و بازپرس و استفاده از اسناد و عکس‌های منتشر نشده است که همین امر، باعث پیدا شدن حلقه های مفقوده ای از تأتر قزوین طی سال های 1300 تا 1340 خورشیدی گردیده است.

کتاب تأتر و سینما در قزوین به همراه اسناد و عکس های قدیمی و منتشر نشده، انتشارات سایه‌گستر، با 336 صفحه و 8500 تومان قیمت، در کتابفروشی های شهر در دسترس علاقه مندان قرار دارد.