گزارش تصویری

همایش «جشن اسفندگان، پاسداشت مقام زن و زمین در ایران فرهنگی» برگزار شد

عکاس: رضوان دهقان

همایش «جشن اسفندگان، پاسداشت مقام زن و زمین در ایران فرهنگی» به تاریخ دوم اسفندماه 1397 در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران برگزار شد. این نشست به کوشش انجمن هم‌اندیشان ایران فرهنگی، نشریه‌ی امرداد، خانه کرمانشاه، انجمن فرهنگی هنری تلارپه و خانه پیشاهنگان انجام گرفت.

گزارش تصویری همایش یاد شده در پی می‌آید: