خبر

قتلگاه پناهندگان ایرانی چگونه است؟

یک تحقیق قضایی از اردوگاه پناهندگان در جزیره مانوس نشان می دهد که از افراد نگهداری شده در این بازداشتگاه که اکثرا از کشورهای خاورمیانه هستند با نان ها و غلات کرم زده پذیرایی می شوند.

به گزارش ایرنا براساس تحقیق قضایی که روز پنجشنبه در نشریه اقتصادی کشورهای حوزه اقیانوس آرام منتشر شد، سه نفر از چهار فردی که روز چهارشنبه به دادگاه لوردنگائو در مانوس منتقل شدند، شهادت دادند که تغذیه آن ها در بازداشتگاه با این نان ها انجام می شود.

الاوسانی مورپادا 26 ساله از عراق، برات علی 30 ساله از افغانستان و عبدالغدیر 22 ساله از سومالی گفتند که با آن ها همانند مجرمان برخورد شده است و بدون رضایت به این جزیره منتقل شده اند.


فرد عراقی به عنوان نخستین شاهد در این دادگاه، گفت که برای تغذیه افراد این بازداشتگاه از نان های آلوده و کرم زده استفاده می شود.


برات علی از اهالی افغانستان گفت که به دلیل تهدید طالبان مجبور به فرار از این کشور شده است و اکنون در بازداشتگاه مانوس در شرایط بدی قرار گرفته و همانند یک زندانی با او رفتار می شود.


عبدالقدیر از سومالی نیز در دادگاه گفت: از زمان بازداشت خود در مانوس شکنجه روحی شده است.


او از وضعیت بهداشتی و درمانی این بازداشتگاه در جزیره مانوس پاپوا گینه نو شکایت کرد.


در پی دو روز ناآرامی در بهمن ماه در بازداشتگاه پناهجویان استرالیا در جزیره مانوس پاپوآ گینه نو، یک پناهجوی ایرانی کشته و 77 نفر مجروح شدند.


جزایر مانوس و نائورو در پاپوا گینه نو که پناهجویان در آن بسر می برند از مراکزی است که استرالیا در خارج از خاک این کشور برای جلوگیری از ورود پناهجویان به خاک استرالیا تدارک دیده است.


گفته می شود در بازداشتگاه جزیره مانوس بیش از یکهزار و 300 پناهجو از کشورهای مختلف از جمله ایران در شرایط بسیار دشواری بسر می برند.


استرالیا برای ممانعت از ورود پناهجویان به این کشور براساس سیاست های جدید خود اردوگاه هایی در گینه نو در اقیانوس آرام تدارک دیده و سیاست بازداشت پناهجویان را در پیش گرفته است.


آژانس پناهندگان سازمان ملل تاکید دارد اردوگاه های استرالیا در مانوس و نائورو نامناسب است و تاثیر بسیار عمیقی بر مردان، زنان و کودکانی دارد که در این اردگاه ها بسر می برند.


وزیر گردشگری استرالیا نیز اخیرا وضعیت پناهجویان در برخی از بازداشتگاه های پاپوآ گینه نو را بسیار ناگوار ارزیابی کرده بود.


تونی بورک با مخوف خواندن وضعیت پناهجویانی که مورد شکنجه و آزار جنسی قرار می گیرند، از وضعیت نامناسب پناهجویان خبر داده بود.


شرایط در برخی از این بازداشتگاه ها به گونه ای است که روزانه برخی از پناهجویان اقدام به خودزنی کرده و برای خودکشی تلاش می کنند .


تسهیلات اولیه در پاپوآ گینه نو در اصل برای 600 نفر فراهم بوده که بر اساس تصمیم دولت استرالیا سه هزار پناهجو در این کمپ ها اسکان داده شدند.