خبر

هشتمين نشست تخصصي اثر مهرهاي شوش

 

 

به­نام خداوند جان و خرد

موزة ملي ايران هشتمين نشست تخصصي خود را با  موضوع: اثر مهرهاي شوش بازنگري تعدادي اثر مهر مكشوفه از شوش به سخنران:  سركار خانم  صديقه پيران در روز سه­شنبه 6 بهمن­ماه  1388، ساعت10:30 برگزار مي­كند.