خبر

پویش جهاني يونسكو براي جلوگيري از غارت ميراث فرهنگي هاييتي

 
خبرگزاری میراث فرهنگی ـ میترااسدنیا ـ به منظور حمایت از میراث فرهنگی هاییتی در برابر خطر غارت و خروج اشیای قابل حمل و نقل به كشورهای دیگر، مقامات یونسكو با راه اندازی كمپین ویژه‌ای خواهان مشاركت جهانی كشورها شدند.
 

بنا به همین گزارش كمپین جهانی یونسكو با هدف حمایت و نجات مجموعه های شاخص آثار هنری در موزه، گالری‌ها و كلیساهای آسیب دیده كشور طراحی شده كه هم اكنون در معرض خطر غارت و سودجویی قرار گرفته‌اند.
 
«ایرنا بوكوا»، دبیركل یونسكو روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای رسمی به دبیر كل سازمان ملل متحد، "بن كی مون"، خواستار حمایت وی در اقدام برای ممنوعیت هرگونه تجارت آثار هنری و فرهنگی این كشور شد.
 
وی دراین نامه خواستار انجام عملیات ویژه در "پورتو پرنس" برای ایجاد امنیت فوری برای سایت‌هایی شده است كه برخی آثار مهم فرهنگی و ملی این كشور را درخود دارند.
 
وی همچنین خواستار صدور قطعنامه‌ای فوری و موقت برای ممنوعیت تجارت و هرگونه حمل و نقل میراث فرهنگی هاییتی به تمام كشورهای جهان شده و خواستار مداخله سازمان‌های جهانی نظیر "اینترپل" در این مورد شده است.
 
وی همچنین خواستار حمایت بین المللی بازارهای هنری و موزه‌های مختلف برای ممنوعیت تجارت آثار هاییتی شد به نحوی كه با هرگونه صادرات و واردات و یا ارائه هرگونه آثاری هنری این كشور برای فروش به ویژه از طریق اینترنت مقابله كنند.
 
در این نامه تاكید شده است كه با توجه به اهمیت پیش‌گیری از غارت گنجینه‌های فرهنگی این كشور ضروری است تا هرچه سریع‌تر نسبت به مرمت و بازسازی برخی آثار شاخص فرهنگی این كشور كه در زمین لرزه اخیر دچار تخریب شده‌اند اقدام شود.


ایران‌بوم- این هم دموکراسی، حقوق بشر، حس انسان دوستی(نمی دانم هر آنچه خود تبلیغ می کنند ولی ذره ای از آن را رعایت نمی کنند مثلا می‌گویند ما لیبرالیسم یعنی آزادی‌خواه هستیم ولی دریغ، که فقط در تبلیغات رسانه ای غربی موج می‌زند) غربی‌ها که وارون تبلیغات آنهاست.
این دولتهای دول غرب و قرن بیست یکم که با انسانهای متوحش دورانهای گذشته زیاد فرقی نمی‌کنند و کاش دنباله روهای آنها کمی به خود آیند، و مقلد بی چون چرای آنها نباشند.

تن آدمی شریف است به جان آدمیت   /  نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
(سعدی شیرین سخن)