خبر

نشست پژوهشی حکمت فردوسی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

به مناسبت سیزدهمین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی با همکاری بنیاد فردوسی و سرای اهل قلم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نشست پژوهشی حکمت فردوسی در ٢۱ اردیبهشت ماه ۱٣٩٧ از ساعت ۱۵:٣۰ تا ۱٧ در سالن فرهیختگان سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب با حضور فردوسی شناسان برجسته برگزار می شود.

نشست پژوهشی حکمت فردوسی با سخنرانی فردوسی شناسان و استادان دانشگاه دکتر مهدی ماحوزی، دکتر عطاء اله کوپال و دکتر امیرحسین ماحوزی با دبیری نشست مهندس یاسر موحدفرد (دبیرکل و رییس بنیاد فردوسی) برگزار خواهد شد.

از برنامه های هنری این نشست، نقالی کودکان و نوجوانان گروه یزدان (هیوا شریفی، روژان بابایی، محمدمهدی طاعتی و تینا بهرامی) به سرپرستی فاطمه غلامی و کودکان شاهنامه خوان گروه روایان مهر (روژه هاشمی، نایریکا کهندانی، هستی صابری فر و امیرعدنان ماهوتی) به سرپرستی ندا فراهانی خواهد بود.

شایان ذکر است این نشست در جمعه ٢۱ اردیبهشت ۱٣٩٧ ساعت ۱۵:٣۰ تا ۱٧ به نشانی تهران، مصلا، ورودی ۱۵ شرقی، طبقه دوم شبستان، سرای اهل قلم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
برگزار خواهد شد که ورود برای همه فرهنگ دوستان آزاد است.