خبر

سخنرانی با موضوع «تخت جمشید به مثابه مرکز اسناد» / نشـست علمی ‌ـ ‌تخصصی ۱۰۶

کمیتۀ ملی ایکوموس ایران با همکاری کمیتۀ اسناد و انتشارات ایکوموس ایران؛ همایشی دربارۀ «کمیتۀ اسناد و انتشارات و اهداف آن» در تاریخ سه شنبه 14 اسفند ماه ۱۳۹7 از ساعت 15 تا 17 را برگزار می‌کند.

سخنی دربارۀ کمیتۀ اسناد و انتشارات و اهداف آن
احمد کبیری بیدهندی، مسئول کمیته

سخنرانی اول:
فعالیت‌ها و عملکرد کمیتۀ اسناد و انتشارات
هانیه خجسته اکبریه

سخنرانی دوم:
پیشگامان عکاسی از سرزمین ایران: آنتوان سوریوگین
مجید قره‌زاده شربیانی

سخنرانی سوم:
تخت جمشید به مثابه مرکز اسناد
ناصر نوروززاده چگینی

همراه با نمایشگاهی از عکس‌ها و اسناد تاریخی تهران

 

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

برای اطلاع از فعالیتهای کمیته ملی ایکوموس ایران به تارنماى www.iranicomos.org مراجعه نمایید.