خبر

همايون شجريان با «همنوازان حصار» مي‌خواند

 

همنوازان اين گروه شامل علي قمصري (آهنگساز ونوازنده تار)، سهراب پورناظري (کمانچه)، سامان صميمي (کمانچه)، نگار خارکن (کمانچهآلتو)، مصباح قمصري (بم کمان)، علي اصغرعربشاهي (تار)، نوشين پاسدار(عود)، حسينرضايي نيا (دف)، همايون نصيري (دمام و سازهاي کوبه‌اي) و آيين مشکاتيان (تنبک وکوزه) هستند.
دل آواز اعلام كرده است كه اخبار مربوط به تاريخ ومحل برگزاري کنسرت‌ها و نحوه تهيه بليط متعاقباً به اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسيد.