خبر

نوازنده موسيقي تحويل سال نو درگذشت

برگرفته از میراث خبر
"علي اکبر مهدي پور دهکردي" نوازنده پيشکسوت سرنا و کرنا و نوازنده موسيقي "تحويل سال نو" که به موسيقي نوروزنامه در ايران شهرت دارد، دارفاني را وداع گفت.


به گزارش ايرنا مردم ايران موسيقي آغاز سال نو را که در لحظه تحويل سال از تلويزيون پخش مي شود، به ياد دارند.

مديرکل اداره فرهنگ وارشاد اسلامي چهارمحال وبختياري گفت: استاد علي اکبر مهدي پور يکي از نوازندگان موسيقي مقامي و سنتي ايران، در بسياري از کشورها طنين موسيقي بختياري را به گوش علاقه مندان رسانده بود.

داريوش رضواني افزود: وي به عنوان نوازنده سرنا و کرنا همواره در جشنواره هاي موسيقي فجر حضور داشت و مورد احترام موسيقي دانان بزرگ بود.