خبر

لوح فشرده از نوروز....تا نوروز

در لوح از نوروز تا نوروز، چامه‌ها با آوای شورآفرین سراینده، و  با هنر ارزنده نگاره گذاری دخت شایسته ایشان، بانو  نگین کبیری (موساز) جان گرفته‌اند. پویایی روز افزون‌شان را آرزومندیم.

لوح فشرده نوروز تا نوروز، حاصل تلاش تازه‌ایست که از سوی سراینده نام آشنا، بانو هما ارژنگی، به دوستداران فرهنگ دیرپای  ایران‌زمین پیش‌کش می‌شود. در این لوح فشرده، که در بر گیرنده سروده‌های این شاعر به دو گونه شنیداری و نمآهنگ می‌باشد، همگام با جشن‌های ملی: نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا، سده، اسفندگان و چهارشنبه سوری در پهنه تاریخ و آیین‌های این سرزمین کهن گام  برداشته شده است.

در لوح از نوروز تا نوروز، چامه‌ها با آوای شورآفرین سراینده، و  با هنر ارزنده نگاره گذاری دخت شایسته ایشان، بانو  نگین کبیری (موساز) جان گرفته‌اند. پویایی روز افزون‌شان را آرزومندیم.