خبر

موافقت51 درصدی با حذف 4صفر از پول ملی- "پارسی" پیشتاز واحد اصلی

با ثبت بیش از 49 هزار نظر در سامانه اصلاح پول ملی، 51 درصد مشارکت کنندگان موافقت خود را با حذف 4 صفر اعلام کرده اند و انتخاب اول آنها برای نامگذاری واحد اصلی پول ملی نیز "پارسی" است.

adidas calabasas cream factory san jose menu - GZ3194 - adidas Ultra Boost 2021 White Multicolor | nike air failed status in windows 7 2017 - Buy Online - nike lunar air force 1 white ice hockey tickets for Women & Men - FitforhealthShops

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین بررسی سامانه اصلاح پول ملی نشان می دهد که تاکنون بیش از 5 میلیون و 438 هزار بازدید از سامانه طرح اصلاح پول ملی صورت گرفته که منجر به ثبت 49 هزار و 589 نظر در خصوص حذف صفرها و نامگذاری واحدهای اصلی و فرعی پول ملی شده است.

بر پایه این گزارش، 79 درصد کل افرادی که تاکنون موفق به ثبت نظر خود در سامانه اصلاح پول ملی شده اند، مرد و مابقی نیز زن هستند و 62 درصدی نیز بین سنین 25 تا 40 سال هستند.

58 درصد از نظر دهندگان دارای مدرک فوق دیپلم، لیسانس و دانشجویان دارای تحصیلات مشابه حوزوی هستند، همچنین 51 درصد افراد شاغل و 24 درصد نیز دانشجو هستند.

در نظرسنجی های صورت گرفته، مشخص شد که 63 درصد از نظردهندگان ترجیح می دهند در مبادلات خود از ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند، همچنین 28 درصد از نظر دهندگان نیز ترجیح می دهند تا از اسکناس و مسکوک در مبادلات خود استفاده ببرند و 8 درصد هم موافق استفاده از چک شخصی هستند.

به صورت کلی، 78 درصد کسانی که در نظرسنجی حضور یافته اند موافق حذف صفر از پول ملی بوده اند و 21 درصد نیز اعلام کردند با این طرح مخالفند. در این میان، 51 درصد موافق حذف 4 صفر و 24 درصد نیز موافق حذف 3 صفر هستند.

همچنین 6 درصد کل نظردهندگان موافقت خود را با حذف یک صفر و 8 درصد نیز موافقت خود را با حذف 2 صفر اعلام کرده اند. 9 درصد نیز موافق حذف صفرها از پول ملی نیستند.

انتخاب 47 درصد از مردم برای واحد اصلی پول ملی پارسی 42 درصد نیز تومان است. تاکنون مشارکت کنندگان در طرح نظرسنجی اصلاح پول ملی بر روی این دو گزینه تاکید دارند.

ریال برای واحد اصلی پول ملی فقط 1 درصد رای آورده است، همچنین دریک دارای 6 درصد آراء بوده و 2 درصد کل پیشنهاد دهندگان در این بخش نیز گزینه های دیگری را پیشنهاد کرده اند.

برای انتخاب واحد فرعی پول ملی نیز دریک با 40 درصد کل آراء پیشتاز است و پس از آن نیز ریال دارای 21 درصد کل آراء ثبت شده است.

جهت واحد فرعی پول نیز تومان 17درصد و پارسی 13 درصد رای دارند. در بخش مربوط به واحد فرعی پول ملی نیز 7 درصد نظردهندگان اعلام کرده اند ترجیح می دهند گزینه دیگری غیر از موارد یاد شده را برای واحد فرعی پول ملی پیشنهاد کنند.

32 درصد مشارکت کنندگان با افزایش سهم سکه در مبادلات مالی جامعه به جای اسکناس موافقت و 67 درصد نیز مخالفت کرده اند.