خبر

سخنرانی «نوسنگیِ بدون سنگ» برگزار می‌شود

حامد وحدتی‌نسب باستان‌شناس سرشناس، دربارۀ کاوش‌های پناهگاه صخره‌ای «راشَک 3» با نام «نوسنگیِ بدون سنگ» به سخنرانی می‌پردازد.

این سخنرانی به کوشش انجمن علمی دانشجویان باستان‌شناسی دانشگاه تهران روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه 1391 راس ساعت 16 در تالار کمال دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

گفتنی است حامد وحدتی‌نسب دانشنامۀ دکترای خود را در رشتۀ انسان‌شناسی از دانشگاه ایالتی آریزونای ایالات متحدۀ آمریکا و همچنین دانشنامۀ فرادکترای باستان‌شناسی خود را از دانشگاه آلبرتای کانادا دریافت کرده است. وی هم‌اکنون استادیار گروه‌ باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس است.