خبر

ساخت دروازه خلیج فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، ساخت دروازه خلیج فارس در بزرگراه خلیج فارس بندرعباس آغاز شد.

FW0663 - adidas samba ireland live score last night - adidas Futurenatural Shoes Vivid Red Mens | Jordan 1 Mid Carbon Fiber - 001 - nike 2019 air max with the word air force - DD1649

این دروازه با 7 متر ارتفاع و 8 متر عرض با اعتبار 600 میلیون تومان در مدت یکسال ساخته می شود.

این دروازه دارای نگارخانه خلیج فارس است و در ساخت این بنا معماری سنتی و ساسانی، کاشی کاری معرق، آجرکاری و نقش برجسته سرداران خلیج فارس بکار می رود. نامگذاری هر نقطه از کشور به نام خلیج فارس آثار مثبت فرهنگی را در پی دارد.