خبر

برگزاری کارگاه آموزشی مبانی باستان شناسی

انجمن علمی باستان شناسی دانشگاه تهران کارگاه آموزشی مبانی باستان برگزار می‌نماید. جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر انجمن علمی باستان شناسی واقع در دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، طبقه همکف، جنب دفتر جهاد دانشگاهی مراجعه فرمایید.

استادان: دکتر کامیار عبدی و وحید عسکرپور