خبر

درخواست ایران از گوگل برای باز گرداندن نام تاریخی و معتبر خلیج فارس

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در نامه ای به « لری پیگ» مدیر اجرائی شرکت گوگل ،ناخرسندی ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران از اقدام اخیر گوگل در حذف نام تاریخی خلیج فارس را ابراز و خواستار تجدید نظر در این زمینه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم کشورمان در نامه خود با ابراز تعجب از اینکه گوگل از نامی تاریخی که در سطح جهانی به عنوان خلیج فارس مورد شناسائی قرار گرفته،استفاده نمی کند:تصریح کرد :سیاست جدید گوگل نتیجه ای جز تضعیف اعتبار و رویکرد حرفه ای این شرکت ندارد و این امر ناخرسندی یک ملت بزرگ و کسانی که نگران سوءاستفاده های سیاسی از واقعیتهای تاریخی و جغرافیائی هستند را در پی خواهد داشت .

محمد خزاعی تاکید نمود : خلیج فارس تنها نام جغرافیائی واقعی برای حوزه آبی بین ایران و شبه جزیره عربستان است و از آغاز پیدایش تاریخ مورد استفاده قرار می گرفته است و همانگونه که آرشیو رسمی همه موسسات معتبر و مشهور نقشه برداری گواهی می دهند ، از زمان نوشتن تاریخ جهان توسط مورخین یونانی این حوزه آبی به نام Sinus Persicusویا خلیج فارس نامیده شده است ، نامی که بعدا توسط همه تاریخ دانان و جغرافی دانان معتبر تا قرن 21 و زمان حاضر مورد استفاده بوده است . بنابراین تنها نام متعارف و شناخته شده بین المللی برای این حوزه آبی خلیج فارس است .

سفیر و نماینده دائم کشورمان با اشاره به سیاست سازمان ملل متحد در متعارف سازی و همسان سازی نامهای جغرافیائی اضافه کرد : رویه سازمان ملل در تاکید بر نام خلیج فارس به عنوان تنها نام قابل اطلاق به  این حوزه آبی قابل توجه بوده و باید مورد احترام باشد .

محمد خزاعی تاکید کرد : تصمیم در خصوص نامگذاری مربوط به عوارض جغرافیائی دارای اهمیت تاریخی بایستی براساس داده های تاریخی و حقیقی ،اسناد معتبر و منابع قابل اتکا بجای هرگونه ملاحظات دیگر باشد .

وی افزود : از نهادها و موسسات حرفه ای انتظار می رود در کار خود بی طرف و غیر سیاسی بوده و در وارد شدن  به مسائل سیاسی که ناشی از انگیزه های سیاسی طرفهای مشخص و کمک کننده به اهداف تفرقه افکنانه آنها است، جانب احتیاط را از دست ندهند .

سفیر و نماینده دائم کشورمان افزود :اقدام اخیر شرکت گوگل به ایجاد یک رویه خطرناک برای دستکاری در نامهای تاریخی بخاطر اهداف سیاسی کمک می کند و تداوم اتخاذ این سیاست غلط ، مطمئنا شرکت شما را مسئول تبعات حقوقی ناشی از ان خواهد ساخت .

محمد خزاعی در پایان نامه خود ابراز امیدواری کرده که شرکت گوگل مجددا به این موضوع کاملا حساس توجه کرده و هرگونه گام تصحیحی لازم در جهت تجدید نظر در سیاست نامگذاری خود در خصوص خلیج فارس بر اساس مستندات را یکبار برای همیشه بردارد.