خبر

استاندار استان جوزجان افغانستان ترور شد

شبکه تلویزیونی پرس تی وی از ترور استاندار استان جوزجان افغانستان خبر داد.

به گزارش این شبکه، افراد مسلح امروز به استاندار استان جوزجان افغانستان حمله کردند. براثر این حمله استاندار این استان به همراه همسرش و دخترش کشته شد.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است. پرس تی وی به جزییات بیشتر این خبر اشاره ای نکرد.