خبر

آثار نفیس خطی کتابخانه ملی در دسترس جهانیان قرار گرفت

هفت اثر نفیس خطی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی با قرار گرفتن در کتابخانه دیجیتال جهانی از 25 آذرماه در دسترس همه جهانیان قرار گرفت.

خبرگزاری میراث فرهنگی ـ میراث فرهنگی ـ این آثار ایرانی شامل نسخه ای از قرآن نفیس خطی، "عجایب المخلوقات"، "رساله جهادیه"، "ذخیره خوارزمشاهی"، "سفینه ملاصدرا" و دو اثر چاپی نفیس «مثنوی معنوی» و "شاهنامه بایسنقری" است که پس از رقمی سازی برای نماینده کتابخانه دیجیتال جهانی ارسال و در این کتابخانه قرار گرفت.

کتابخانه دیجیتال جهانی با گلچینی از آثار رقمی شدة مربوط به زبانها و فرهنگ های مختلف، از سه سال پیش با نشانی اینترنتی www.wdl.org به معرفی آثار برجسته و نفیس جهانی می پردازد. این کتابخانه مجازی بین‌المللی که با حمایت یونسکو و با هدف ارتقای تفاهم بین فرهنگ ها، گسترش حجم و تنوع محتوای فرهنگی در شبکة جهانی و دسترس پذیرسازی منابع برای آموزشگران، پژوهشگران و کاربران راه انداز شده است. آثار موجود در تارنمای این کتابخانه شامل نسخ خطی، منابع نفیس و نایاب، نقشه، صدا، نت موسیقی، تصویر، طرح های معماری، و مانند آن است و برای هر منبع علاوه بر فایل های دیجیتالی محتوا، فراداده هایی آماده می کند. همچنین متن چکیده ها نیز به صورت شنیداری قابل دسترسی است.

گفتنی است سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان اولین نماینده از ایران در کتابخانه دیجیتال جهانی به معرفی و دیجیتال سازی هفت اثر نفیس و خطی از ذخایر گرانبهای فرهنگ و هنر ایرانی به جهانیان و حفاظت از آنها در گنجینه جهانی دیجیتالی می پردازد. لازم به ذکر است این منابع عظیم و فاخر ملی از طریق نشانی http://www.wdl.org/en/search/gallery/?institution=national-library-and-archives-islamic-republic-iran قابل دسترسی است.