رویدادهای فرهنگی

پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی حرم مطهر رضوی راه اندازی شد

مدیر کل دفتر امور پایگاه های میراث جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از راه اندازی پایگاه میراث فرهنگی، بافت تاریخی حرم مطهر رضوی با هدف حفظ، احیاء و مرمت این بافت در مشهد مقدس خبر داد.

خبرگزاری میراث‌فرهنگی ـ گروه میراث‌فرهنگی ـ مدیر کل دفتر امور پایگاه های میراث جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از راه اندازی پایگاه میراث فرهنگی، بافت تاریخی حرم مطهر رضوی با هدف حفظ، احیاء و مرمت این بافت در مشهد مقدس خبر داد.
 
«فرهاد عزیزی» با تاکید بر اهمیت بافت تاریخی حرم مطهر امام رضا(ع) افزود: با توجه به نوسازی بافت اطراف حرم مطهر رضوی باید بافت تاریخی و بناهای ارزشمند فرهنگی این منطقه حفظ شود در همین راستا امروز دفتر پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی حرم مطهر امام رضا (ع) در مراسمی در مشهد مقدس راه اندازی شد.
 
وی گفت: به همین منظور «احسان زهره وندی» با حکم مهدی حجت قائم مقام رئیس سازمان و معاون میراث فرهنگی کشور به عنوان مدیر پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی حرم مطهری رضوی (ع) انتخاب و معرفی شد.
 
مدیر کل دفتر امور پایگاه های میراث جهانی خاطر نشان کرد: راه اندازی این پایگاه میراث فرهنگی می تواند به پیشبرد اهداف سازمان میراث فرهنگی در حفظ و احیاء بافت تاریخی اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) کمک کند.