رویدادهای فرهنگی

برگزاری جشنواره‌یِ هفته‌یِ فرهنگیِ هند در ایران

جشنواره‌یِ هفته‌یِ فرهنگیِ هند در ایران پنجم تا نهمِ اَمردادماهِ 1394 در کاخِ نیاوران برگزار می‌شود.

آیین گشایشِ جشنواره‌یِ هفته‌یِ فرهنگیِ هند در ایران در روزِ دوشنبه 5 اَمردادماهِ 1394 از ساعت 18:00 تا 21:00 برگزار می‌شود و از ساعتِ 17:00 تا 20:00 موسیقیِ قوالی نواخته و همچنین فیلم

پخش می‌شود، برنامه‌هایِ این جشنواره از سه‌شنبه (6 اَمردادماه) تا آدینه (9 اَمردادماه) از ساعتِ 9:00 تا 21:00 برگزار می‌شود.

 

برخی از بخش‌هایِ این جشنواره عبارت‌اند از:

1 - سینمایِ مستندِ تجربیِ هند.
2- نواختنِ موسیقی قَوالی.
3- نمایشِ فیلمِ هندی.
4- نمایشگاه‌هایِ صنایعِ دستیِ هند.
5- گاهنامه‌ها و عکس‌هایِ هند.
6- غرفه‌هایِ گردشگریِ هند.
7- جامه‌هایِ هندی.
8- نگارگری با حنا.
9- چای و خوراکی‌هایِ هندی.
و ...


همراهی در این جشنوراه آزاد می‌باشد و دوستدارانِ فرهنگِ کهنِ هند که پیوندِ ریشه‌داری با فرهنگِ ایرانی دارد می‌توانند در این جشنواره همراه شوند و از برنامه‌هایِ این جشنواره دیدار نمایند.
نشانیِ کاخِ نیاوران: تهران، میدانِ شهید باهنر (نیاوران)، مجموعه‌یِ فرهنگی - تاریخیِ کاخِ نیاوران.