رویدادهای فرهنگی

برپایی نقالی در موزه فرش استاد رسام عرب‌زاده

بازدید از موزه فرش استاد رسام عرب زاده به همراه نقالی بانو نگار بقراطی\ بانو سیندخت ابدالی و چکامه خوانی استاد علیرضا شجاع پور

باشگاه نقالان ایران برگزار می کند :

بازدید از موزه فرش استاد رسام عرب زاده به همراه نقالی بانو نگار بقراطی\ بانو سیندخت ابدالی و چکامه خوانی استاد علیرضا شجاع پور

زمان: سه شنبه یازدهم اسفندماه ساعت چهار

مکان: پاسداران .بوستان یکم، شماره شش


بهای بلیط برای بازدید از موزه و شرکت در برنامه: 10هزارتومان