کتابهای نشر هزار و سمرقند   چاپ رایانامه
 

کتاب بهترین هدیه است. نوروز امسال به عزیزان خود كتاب هديه دهيد.

 

 

کتابهای انتشارات سمرقند

 

کتاب‌های نشر سمرقند

 

فروش تلفنی: 02188314612 

کتابهای انتشارات هزار کرمان

 

کتابهای  نشر هزار


فروش تلفنی: 66923946

 

 

گزارش تصویری کتابهای نشر هزار و سمرقند

 معرفی کتاب آذربایجان و اران
معرفی کتاب
آذری یا زبان باستان آذربایجان

 معرفی کتاب انتشارات سمرقند سال 89

 

 

 

یکم ـ دفتر پنجم تاریخ تجزیۀ ایران ـ نوشته دکتر هوشنگ طالع
این دفتر که نام آن «تجزیۀ سرزمین‌های خاوری» است، به تجزیه‌ی افغانستان، تجزیه‌ی مکران و بلوچستان، تجزیه‌ی سیستان و سرانجام به تجزیه‌ی سرزمین‌های خوارزم و فرارود، پرداخته است.
در این کتاب، می‌توان با متن قرارداد پاریس (جدایی افغانستان از ایران)، حکمیت گلداسمید درباره‌ی مکران و بلوچستان و نیز حکمیت وی درباره‌ی سیستان و نیز قرارداد گونۀ آخال (جدایی سرزمین‌های خوارزم و فرارود از ایران) آشنا شد.

 

دوم ـ گوشه‌های پنهان توطئه برای تجزیۀ مهاباد ـ نوشته دکتر هوشنگ طالع و پیمان حریقی

 

معرفی کتاب گوشه‌های پنهان، برای تجزیه

 

سال‌های سال، جای این اثر پژوهشی درباره‌ی ماهیت راستین جمهوری مهاباد و نیز ماهیت بی‌نقاب رهبران آن، به‌ویژه قاضی محمد، خالی بود.
کتاب‌های موجود درباره‌ی این رخ‌داد که کم‌تر از سوی پژوهندگان ایرانی بدان پرداخته شده است، بیش‌تر نوشته‌ی بیگانگان است که با کم‌آشنایی به تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین و هم‌چنین مسایل ایران، بسیار سطحی نوشته شده‌اند.
کتاب‌های نوشته شده از سوی نویسندگان داخلی، بیش‌تر با یک پیش‌داوری و بدون اشاره به منابع و مدارک و شعارگونه و تخیلی نوشته شده‌اند.
در این میان، به جرات می‌توان گفت که پیش از انتشار کتاب گوشه‌های پنهان توطئه برای تجزیه‌ی مهاباد، هیچ نوشتار مستند و دقیقی درباره‌ی این رخ‌داد مهم تاریخ ایران، وجود نداشت.

 

سوم ـ پان ترکیسم ـ ایران و آذربایجان ـ نوشتۀ محمدرضا محسنی

 

این کتاب، پژوهشی است در تاریخ و فرهنگ ایران و آذربایجان و ریشه‌های اندیشه‌ی واهی و ناراست پان‌ترکیسم.
پان‌ترکیسم، چیزی جز اوهام و پندار نیست و بازگوکننده‌ی آرزوهای گویندگان آن است. اوهامی که تنها برپایه‌ی زور و پیروی از سیاست  « زیان کسان از پی سود خویش»، شاید امکان تحقق آن، که نه در عالم واقع، بلکه در عالم ذهن، امکان‌پذیر است.
در گفتار یکم این کتاب زیر عنوان «پان ترکیسم چیست؟» آمده است: « با بررسی مدارک و اسناد هم پیوند با آذربایجان، تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر ترک زبان یا ترک نژاد بودن مردمان آذربایجان به دست نیامده است. حتا این پرسمان، پس از ورود اعراب به ایران نیز صدق می‌کند. چرا که تا پیش از دوره‌ی صفویه، حتا یک بند نوشته به زبان ترکی بر روی گل، سنگ، پوست یا غیره در آذربایجان بدست نیامده است. در حالی که سراسر منابع پیش و پس از اسلام، اعم از نوشته‌های تاریخ‌نگاران یونانی، رومی، عرب و ایرانی، هم‌چنین سنگ‌نبشته‌ها، سازه‌های باستانی و حتا پژوهش‌های ژنتیکی و آثار پژوهشی درون‌مرزی و برون‌مرزی، نشان از یگانگی و هم‌ریشه بودن مردم آذربایجان با دیگر مردمان ایرانی‌تبار دارد.

 

چهارم ـ ناسیونالیسم ایرانی ـ دکتر هوشنگ طالع

ناسیونالیسم ایرانی

در این نوشتار، به ریشه‌های ناسیونالیسم ایرانی پرداخته شده است که نخستین نشانی‌های نوشتاری آن به چندین هزار سال پیش‌ می‌رسد، در حالی که اندیشه‌ی ناسیونالیسم در اروپا، که پیوند ناگسستنی با وجود «ملت» دارد، اندیشه‌ای است  نو که مربوط به قرن هژدهم میلادی است.
در این نوشتار، ریشه‌های ناسیونالیسم اروپایی، در کشورهای انگلستان، فرانسه و آلمان، مورد بررسی قرار گرفته و سپس به ریشه‌های ناسیونالیسم ایرانی، بن‌مایه‌های ناسیونالیسم ایرانی، جهان‌بینی ایرانی و سرانجام به «پان ایرانیسم» به عنوان تظاهر ناسیونالیسم ایرانی در هنگام تجزیه و وحدت، اشاره‌های دقیق شده است.
هم‌چنین در این نوشتار به گونه گسترده، ناسیونالیسم تاریخی و اجتماعی، مورد بحث قرار گرفته است.

 

کتاب تربیت دینی در آیینۀ شاهنامه نوشته علی‌محمد آقاعلیخانی

 

معرفی کتاب تربیت دینی در آیینه‌ی شاهنامه‌

این کتاب از معدود کتاب‌هایی است که به تحلیل محتوای شاهنامه پرداخته است. این کتاب در پنج بخش جداگانه به شرح زیر ضمن معرفی کلی فردوسی و کار سترگ او، تلاش کرده است که با نگاهی از منظر فلسفه و بنیان‌های تربیتی، موضوع آموزش و پرورش انسان را از دیدگاه شاهنامه که نمایه فرهنگ دیرین ایران زمین است، در بعد تربیت دینی از دل اشعار و داستان‌های شاهنامه بر کشیده و دسته‌بندی کند.
بخش نخست کتاب در برگیرنده موضوعات کلی هم‌چون پیش‌گفتار، فردوسی کیست؟ شاهنامه چیست؟ شاهنامه را چه اندازه می‌شناسیم، بازخوانی نقش و اهمیت کار بزرگ فردوسی، شاهنامه در نگرش ایرانیان و... است. بخش دوم به تربیت، ابعاد تربیت انسان در آیینه‌ی دیدگاه‌ها، ماهیت تربیت حقیقی، تربیت و فرهنگ در ایران و...  پرداخته است. بخش سوم کتاب موضوع تربیت دینی، مفهوم آن در دیدگاه‌ها، بستگی تربیت و تربیت دینی و...  را به بحث گذاشته است. در بخش چهارم انسان نمونه‌ی شاهنامه به صورت کوتاه معرفی شده و از آن‌جا که هدف بنیادی کتاب ارایه یک تصویر روشن از انسان کامل یا الگوی ایرانی یک انسان شایسته است کوتاه سخنی از کارهای پیشین انجام شده در زمینه شاهنامه در باب تربیت با عنوان گذری بر نگاه‌های تربیتی شاهنامه آمده است و بخش پنجم نیز ضمن ارایه دسته‌بندی‌های استخراج شده از محتوای تربیتی شاهنامه آن دسته از شعرهایی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خواننده را به دین و آموزه‌های دینی توجه می‌دهند آمده است و در پایان نیز چند پیشنهاد برای تداوم پژوهش‌های تربیتی برای استخراج محتوای شاهنامه ارایه شده است.
با توجه به لزوم درک هوشمندانه شرایط زمان و به پشتوانه پیشینه غنی و پرافتخار  فرهنگی، طبیعی و  انسانی ایران‌زمین و لزوم حفظ هویت ملی و گسترش حس تعلق مردم و به ویژه جوانان به سرزمین ایران و دغدغه ارجاع به الگو‌های بیگانه، نویسنده بر آن است که توجه به تاریخ و بازخوانی فرهنگ و مکنونات فرهنگی، به عنوان نسخه‌ای قابل اجرا و کارآمد، به ماندگاری فرهنگ کمک می‌نماید. یکی از مهم‌ترین ابزار تهاجم فرهنگی، کم‌توجهی به فرهنگ خودی از سوی گردانندگان کشورهایی است که با وجود برخورداری از غنای فرهنگی، از آن غافل‌اند.

 

 

 

معرفی کتاب آذربایجان ترک نیست(ترک زبان است)
 

معرفی کتاب PRESS RELEASE

چگونه نقشه ایران به شمایل گربه درآمد؟

می‌توانید همه‌ عکس‌های زیر را از اینجا بارگذاری کنید.

 

معرفی کتاب مطالعاتی دربارة تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان
استاد فیروز منصوری، پژوهشگر معاصر در کتاب مطالعاتی دربارة تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان، به بررسی تاریخ آذربایجان از زمان ورود سلجوقیان تا روزگار معاصر می‌پردازد. او در پژوهش خود، چنان که رسم رویدادنگاران است تنها به ذکر رویدادها نمی‌پردازد، بلکه با ژرف‌نگری در مبادی رویدادهای تاریخی، در جستجوی دقیق برای یافتن علت این رویدادهاست. دنباله نوشتار

 

 معرفی کتاب فدرالیسم در جهان سوم

پژوهش‌های استاد خوبروی پاک بیشتر درباره نقدی بر فدرالیسم، اقلیّت ها، خودمدیری و تمرکز زدائی و همچنین بررسی قانون اساسی پیشین و راه حل های موجود در آن است. دو کتاب نخست، تا زمان انتشار آنان در ایران پیشینه‌ای نداشت. دنباله نوشتار

 

 

معرفی دو کتاب درباره افسانه‌های عامیانه

کتاب افسانه‌های ایرانی انتشارات نشر هزار

 

تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان

می‌خواهم بچه‌هایم را قورت بدهم

نگاهی به «شعر امروز را چگونه بخوانیم»

نگاهی به کتاب «فدرالیسم ‌در جهان‌سوم»

گذری در کتاب «آذربایجان و اران»

آشنایی با عاشقانه‌های یک شاعر جوان

آشنایی با یک فرهنگنامۀ فدرالیسم

آشنایی با کتاب «مطالعاتی در بارۀ تاریخ، زبان و فرهنگ ‌آذربایجان»

 

معرفی کتاب آذربایجان و اران(نوشته‌ی دکتر عنایت‌الله رضا)

معرفی کتاب آذربایجان و اران(نوشته‌ی دکتر عنایت‌الله رضا)

معرفی کتاب آذربایجان و اران(نوشته‌ی دکتر عنایت‌الله رضا)

معرفی کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان

 

خبرنامه

نام:

رایانامه: