یکشنبه, 03ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی

نام‌آوران ایرانی

استاد دکتر محمد علی سجادیه - اندک استادان راستین و انبوه استادان نمادین

استاد دکتر محمد علی سجادیه، اکنون چند سالی بازنشسته شده‌اند، دکتر سجادیه دارای دست‌کم 16 مقاله‌ی خارجی و کمابیش 20 مقاله‌ی داخلی که بیشینه‌ی آنها از بیمارستان طبی کودکان، دربردارنده‌ی مقاله‌هایی مانند: کوری یخچال (در چند مورد) مقاله‌ی سوپر آنتیژن در چشم پزشکی ایران ـ تحقیق و معرفی مواردی از جذام در کودکان (در وزارت امور خارجه پزشکی) گزارش مواردی از سندرم‌ها مثل سندرم didmont که در حال  حاضر بیمار با ایشان در تماس است درمان بعضی از انواع  پتوز به روش تغییر یافته reese  که از کشور ایتالیا به عنوان ابداع کننده‌ی این روش از دکتر محمد علی سجادیه نام برده شده  است.

در همین زمینه