سیوند

تجمع نمایندگان سازمانهای غیردولتی برای جلوگیری از آبگیری سد سیوند

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، صبح امروز جمعی از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد تهرانی برای جلوگیری از آبگیری سد سیوند روبروی وزارت نیرو تجمع کردند و سپس این گروه ساعاتی پیش خواسته‌های خود را روبروی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز مطرح کردند.
این جمع، پلاکاردهایی با موضوعات حفاظت از میراث فرهنگی و اعتراض به تخریب آثار ملی را به همراه داشتند.
به گفته مهراندیش، مدیرکل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، «این خواسته‌ها هیچ تعارضی با اهداف سازمان میراث فرهنگی ندارد و در واقع آنها نظرات سازمان میراث فرهنگی را تکرار می‌کردند.»
وی به خبرنگار فارس گفت: برای آشنایی و مشاهده عینی این اعتراض کنندگان با آثار فرهنگی منطقه، قرار شد تا کمتر از یک ماه دیگر سفری به این منظور با حضور نمایندگان سازمانهای مردم نهاد ترتیب داده شود.
موسوی، معاون پژوهشی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز با حضور در جمع تجمع کنندگان به خواسته آنها مبنی بر برگزاری جلسه مناظره با حضور نمایندگان وزارت نیرو، سازمان میراث فرهنگی و سازمانهای مردم نهاد مدافع میراث فرهنگی ، پاسخ مثبت داد.
‏سد سیوند در شمال شهر شیراز و درون تنگه‌ بُلاغی - میان دو دشت مُرغاب (پاسارگاد) و مرودشت - است که با آبگیری آن پاسارگاد به زیر آب می‌رود.
به گفته وزیر نیرو این سد بهمن ماه آبگیری می‌شود.