کتاب‌

شاهنامه شاه‌ طهماسب سرانجام چاپ می‌شود

برگرفته از روزنامه اطلاعات

 

محمود شالویی، مدیر موزه هنرهای معاصر می‌گوید که عکس‌ها را به امور چاپ فرهنگستان هنر سپرده و مدیر امور چاپ فرهنگستان هنر می‌گوید عکس‌ها دیر به دست ما رسید ولی بعد از عید، شاهنامه شاه‌ طهماسب را چاپ می‌کنیم.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، اوایل امسال بود که شالویی خبری مبنی برچاپ کتابی که‏‎ ‎چندین سال است هنردوستان ایران مشتاق دیدنش هستند یعنی شاهنامه شاه‌ طهماسب را منتشر‎ ‎کرد.

شاهنامه شاه طهماسب، نفیس‌ترین شاهنامه عصر صفوی با ‌258 مجلس نقاشی از‏‎ ‎افسانه‌ها، اساطیر و داستان‌های شاهنامه به‌شمار می‌رود که با منظومه‌ حماسی در‎ ‎یک‌هزار و ‌200صفحه به خط نستعلیق درآمده است.

‎ شالویی در مورد این کتاب به خبرنگار مهر گفت: این برنامه یک برنامه دوسویه است‎ ‎که یک طرف آن موزه ایستاده و طرف دیگر فرهنگستان هنر است.

‎ ‎وی افزود: آنچه که به ما مربوط می‌شود و تعهدات ما بوده است را انجام دادیم‎. ‎قرار بر این بود که ما تهیه اسلاید از آثار و در اختیار فرهنگستان هنر قرار دادن را‏‎ ‎برعهده داشته باشیم که این کارها را انجام دادیم.

‎ ‎مدیر موزه هنرهای معاصر گفت: ‌امیدواریم که فرهنگستان هنر امسال و هرچه زودتر‏‎ ‎این کتاب را به بازار ارائه دهد زیرا ما تا آنجایی که می‌توانستیم از جاهایی که‎ ‎امکانش بود عکس‌هایی از شاهنامه طهماسب با کیفیت بالا را در اختیار فرهنگستان‎ ‎بگذاریم.

‎ ‎بحث درباره انتشار شاهنامه‌ شاه طهماسب که در حال حاضر در موزه هنرهای معاصر‎ ‎نگهداری می‌شود، به شکل کتاب از همان سال‌های ورود این اثر به کشور آغاز شد و‎ ‎فرهنگستان هنر آن را در دستور کار خود قرار داد. آخرین قرار اعلام شده این بود که‎ ‎کتاب در سال 87 و پس از رونمایی در همایش ملی شاهنامه‌نگاری، در اندازه اصل آن با‏‎ ‎قطع سلطانی بزرگ و شمارگان 5000 نسخه منتشر شود.

این کتاب حدود 16 سال پیش به ایران بازگردانده شد و قرار بود با همکاری فرهنگستان هنر و موزه هنرهای معاصر به چاپ برسد که این کار تا زمان فعلی انجام نشده است‏.

‎ ‎از سوی دیگر علیرضا اسماعیلی؛ مسؤول انتشارات فرهنگستان هنر، انتشار این‎ ‎شاهنامه را قطعی دانست و درباره دلایل تعلل در انجام این کار هم گفت: شاهنامه شاه‎ ‎طهماسب طبق قرارمان منتشر می‌شود و تعللی در کار نبوده است.

‎‎ ‎وی بیان کرد: در مورد کتاب اخیر که قرار است فرهنگستان آن را به چاپ برساند‎ ‎باید بگویم که کارها صفحه‌آرایی شده و کارهایی که از موزه‌های خارجی نیز گرفته شده‎ ‎به کل کار اضافه شده‌اند.‎ ‎موزه متروپلیتن آمریکا، موسسه آقاخان و موسسه خلیلی از انگلستان و موزه هنرهای‎ ‎اسلامی قطر سه موسسه‌ای هستند که به گفته اسماعیلی عکس آثار خود را در اختیار مدیر‏‎ ‎بخش چاپ شاهنامه طهماسب قرار دادند تا در این کتاب به چاپ برسد.‎ وی در مورد شکل چاپ این کتاب توضیح داد: یک صفحه نگاره‌ و در طرف دیگر و‎ ‎روبروی نگاره توضیحات و اشعار مرتبط به نگاره به دو زبان فارسی و انگلیسی چاپ خواهد‎ ‎شد. قطع این کتاب سلطانی است و به شکل نفیس چاپ خواهد شد.‎ ‎وی تصویر جلد این کتاب را اینگونه توصیف کرد: تصویر روی جلد برگرفته و کاملاً شبیه آن چیزی است که در اصل بوده و ما در مورد جلد این اثر بر آن شدیم که به اصل‏‎ ‎اثر وفادار بمانیم.‎ ‎اسماعیلی در مورد مقدمه کتاب توضیح داد: دو‎ ‎مقدمه در این کتاب داریم. اولی را‎ ‎دکتر علی دوانی و دیگری را استاد محمد تجویدی که در پاریس ساکن هستند برای این کتاب‎ ‎نگاشته‌اند.

‎ ‎مسئول انتشارات فرهنگستان هنر در پایان در مورد زمان دقیق جاپ این کتاب گفت‎: ‎تقریبا تمام کارهای این کتاب تمام شده است ولی با توجه به نزدیک شدن به عید و شلوغی‎ ‎کار در چاپخانه‌ها از یک سو و نفیس بودن این اثر در سوی دیگر فعلاً از چاپ خودداری و‎ ‎آن را به بعد از عید موکول کردیم‎.