پنج شنبه, 30ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌

کتاب‌

انتشار کتاب «فرهنگ ناقص پهلوی به پارسی»

بررسی دو دستنویس پهلوی حاصل کوشش نویسنده در این کتاب است: نخست فرهنگ ناقص پهلوی به پارسی که همخوان های الف تا ش را در بر دارد و دودیگر فرهنگ معروف به فرهنگ پهلوی است که تا کنون اینگونه کامل به چاپ نرسیده بوده است.

انتشار کتاب «بررسی دستگاه آوایی زبان پارسی‌میانه»

زبان پهلوی ساسانی یا پارسیک یا فارسی میانه به دلیلِ نزدیکیِ بسیارش با زبان فارسی امروز، بخش مهم در حوزه ادبیات، تاریخ و زبانشناسیِ ایرانی به شمار می آید.

انتشار کتاب «کرج، تاریخ و گویش»

کتاب کرج، تاریخ و گویش: نخستین کار در حوزه زبانشناسی است که با رویکرد علمی به مبحث گویشِ کرجی می‌پردازد.

انتشار سفرنامه ناصرخسرو بر پايه کهن‌ترين نسخه موجود در کتابخانه لکهنو

اين کتاب به تازگى در ۶٠۵ صفحه از سوى شرکت انتشارات علمى فرهنگى منتشر شده است. دکتر محمدرضا توکلى صابر مسير ناصرخسرو را رفته و شرح سفرش را در کتاب هاى سفر برگذشتنى و سفر ديدار منتشر کرده است. هم چنين رمانى بر پايه زندگى ناصرخسرو به نام آواره دره يمگان نوشته است.

انتشار فرهنگ دارویی / فارماکولوژی بالینی داروهای ژنریک

فرهنگ دارویی کتابی است حاوی مهم‌ترین اطلاعات مربوط به داروهای ژنریک در ایران: نام ژنریک، فرمول شیمیایی گسترده، فرمول شیمیایی بسته، نام شیمیایی، فارماکولوژی، فارماسوتیکس، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، تداخل اثر دارویی، اشکال دارویی، نام‌های تجاری.

دانشنامه زبان و ادب فارسی - دکتر اسماعیل سعادت

دانشنامه را کتاب یا مجموعه‌کتاب‌هایی تعریف کرده‌اند، حاوی اطلاعات جامعی درباره همه شاخه‌ها یا بعضی از شاخه‌های دانش بشری که به صورت مقالاتی ـ معمولاً مرتب به ترتیب الفبایی ـ فراهم آمده است. دانشنامه‌ها در هر کشوری منعکس‌کننده فرهنگ و تمدن و میزان پیشرفت علمی آن کشورند.

در همین زمینه