زبان پژوهی

خبرنامهٔ شمارهٔ 34 - فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سی‌وچهارمین شمارهٔ خبرنامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی (تیر 1391) منتشر شد. در خبرنامهٔ شمارهٔ 34 این عناوین به چشم می‌خورد:

نخستین نشست علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی؛ انتشار جلد چهارم دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی؛ شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ شورای مدیران گروه‌های علمی؛ برگزاری نخستین کارگاه آموزشی نظریه و روش تحقیق در ادبیات تطبیقی؛ سومین هم‌اندیشی طنز رادیویی؛ خطّ بلیت‌های هواپیمایی ایران؛ همایش حکمت فردوسی؛ درگذشت پروفسور محمد‌حسن گنجی؛ هفتمین ‌جلسهٔ شورای برنامه‌ریزی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی؛ مراسم پایان دورهٔ ویرایش دبیران خبرگزاری فارس؛ استاد هوشنگ مرادی کرمانی در کافه خبر؛ مؤسسهٔ شهر کتاب در خارج از ایران؛ نوزدهمین نشست ماهانهٔ فرهنگستان: کتاب کوچه از منظر فرهنگ‌نویسی؛ بازگشت استاد محمدجان شکوری به تاجیکستان؛ انتشار کتاب آثار تاریخی و معماری کانی‌بادام تاجیکستان؛ رونمایی از کتاب رستم جان و آفتاب خان؛ رونمایی از کتاب دولت کیانیان؛ شرح مختصر رسالهٔ دکتری عبدالله‌اف رامیز در موضوع محمّد قزوینی و جایگاه او در ادبیات‌شناسی فارس و تاجیک؛ همایش نسخه‌های خطی و متون فارسی در شبه‌قاره؛ سومین نشست علمی گروه دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره در موضوع «استاد نذیر احمد و ادب فارسی»؛ سومین جلسهٔ گروه علمی برون‌مرزی؛ تبدیل خانهٔ دکتر محمود افشار به کانون زبان فارسی؛ نقد و بررسی شش دفتر پزشکیان؛ رونمایی از کتابخانهٔ الکترونیک شعر و ادب فارسی؛ ترجمهٔ روسی دفتر ششم مثنوی مولوی؛ چاپ گزیدهٔ اشعار پروین اعتصامی در کرواسی؛ دکتر محقق در مراسم یادی از نام‌آوران؛ تشکیل سی‌ویکمین کارگروه واژه‌گزینی برون‌پذیر؛ واژه‌های مصوّب فرهنگستان در تلفن‌های همراه؛ شیوهٔ فرهنگستان در تصویب اسامی شرکت‌ها؛ نظرسنجی (واژه‌های حوزهٔ زبان‌شناسی)؛ و معرفی چند کتاب.
    نسخهٔ الکترونیکی (پی. دی. اف) سی‌وچهارمین شمارهٔ خبرنامه که زیر نظر آقای حسن قریبی، رئیس ادارهٔ روابط عمومی، منتشر می‌شود، در تارنمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نشانی زیر قرار داده شده است:

http://www.persianacademy.ir/UserFiles/File/XABAR/XABAR34.zip