انجمن‌ها

انجمن دوستداران حافظ

کلیات:
باعنایت به جایگاه ویژهٔ خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، در فرهنگ و تاریخ ادبیات ایران و جهان، و با هدف شناختن و شناساندن ویژگی‌های شخصیتی، آثار، دوران تاریخی و اجتماعی، تأثیر گذاری وتأثیرپذیری حافظ شیرازی و همچنین ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و هنری و نیز ایجاد ارتباط و همفکری و تبادل نظر با کلیهٔ افراد علاقمند به شعر و اندیشهٔ حافظ، و بسط و گسترش مراکز پژوهشی، فرهنگی و هنری در ایران و خارج از کشور، انجمن دوستداران حافظ در قالب سازمان های مردم نهاد (N.G.O) تشکیل گردیده است، تا با همفکری و همکاری همهٔ فرهنگ دوستان، اندیشمندان، هنرمندان و مراجع ذی صلاح مؤثر در این امر، افق های روشنی را فرا راه همهٔ علاقمندان به شعر و اندیشهٔ حافظ پدید آورد.

این انجمن در چهار چوب قوانین مندرج در قانون اساسی کشور فعالیت می‌کند و صرفاً انجمنی فرهنگی، پژوهشی و هنری است که به صورت تشکیل های مستقل مردمی، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی عمل خواهد کرد.

اهداف و وظایف :
انجمن در راه رسیدن به اهداف خود به وظایف زیر عمل خواهد کرد :
1-    اتخاذ تدابیر و روش های مناسب و تأمین منابع مورد لزوم به منظور ایجاد فضای سالم و جذب افراد علاقه‌مند به انجمن در ایران و خارج از ایران، جهت اشاعهٔ هر چه بیشتر اندیشه و مبانی فرهنگ ساز و هنر آفرین شعر حافظ و ارتقای سطح آگاهی های علمی، فرهنگی  و هنری در زمینهٔ اهداف انجمن.
2-    ایجاد کتابخانهٔ مرجع در بارهٔ حافظ با استفاده از کلیهٔ آثار خطی، چاپی و هنری.
3-    ایجاد پایگاه اطلاعات رایانه ای در جهت معرفی و شناساندن اهداف انجمن.
4-    تشکیل گروه های پژوهشی، فرهنگی و هنری در زمینه های مورد نیاز انجمن.
5-    ارایهٔ اطلاعات و نظریه‌های کارشناسانه، مشاوره و مساعدت در زمینه‌های حافظ پژوهی به همهٔ افراد حقیقی و حقوقی و نیز سازمان ها و نهادهای علمی، فرهنگی اعم از ایرانی و غیر ایرانی.
6-     تلاش در راه ایجاد ارتباط، هماهنگی و همکاری با سازمان ها،نهادها،انجمن ها، مؤسسات و اشخاصی که می توانند به گونه ای در جهت پیشبرد اهداف یاد شده به این انجمن یاری رسانند، اعم از ایرانی و غیر ایرانی.
7-    ایجاد مرکز انتشاراتی و مطبوعاتی و نیز تولید و تکثیر نوارهای موسیقی و لوح های فشرده در پیوند با اهداف انجمن.
8-    برپایی همایش ها، نشست ها، سخنرانی ها، کلاس های فرهنگی، هنری و نمایشگاه ها، به ویژه کمک و همیاری در برگزاری هر چه بهتر یاد روز حافظ در 20 مهرماه هر سال در ایران و جهان.
9-    برنامه ریزی در خصوص گشت های علمی، فرهنگی و فراهم نمودن امکانات جهت شرکت اعضای انجمن در مراسم مختلف.
10- تأسیس موزهٔ آثار دوستداران حافظ .
11- ایجاد و راه اندازی واحد سمعی،بصری در جهت اهداف انجمن.
12- اعطای جایزهٔ سالانه به بهترین پژوهش و اثر هنری در زمینهٔ اهداف انجمن.


دفتر مرکزی
دفتر اصلی انجمن در شهر شیراز مستقر است که در صورت نیاز، شعب یا دفاتر نمایندگی در سایر نقاط شهر، استان، کشور و نیز خارج از کشور ایجاد خواهد کرد.
این انجمن تا کنون در شهرهای تهران، قم، بابل، بوشهر، مرودشت، اراک، مشهد، اهواز ... و به زودی در کاشان و گرگان و کشور تاجیکستان دارای دفاتر نمایندگی می شود.
این انجمن جزو تشکیلات غیر دولتی است که به صورت مؤسسات خیریه اداره می شود و تمام هزینه های آن از طریق حق عضویت اعضا یا اهدای کمک های مالی دوستداران حافظ تأمین می شود.

تارنما:
www.hafez-friends.ir
www.neyestane.com
www.hafezfriends.blogfa.com