جمعه, 12ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها انجمن‌ها

انجمن‌ها

یکصد و نودمین (190) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصد و نودمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان به تراداد (سنت) همیشگی، باهمخوانی سرود «ای ایران ای مرز پرگهر»‌، در ساعت 18 روز پنج‌شنبه سوم امرداد ماه 1398، رسمیت یافت.

یکصد و هشتاد و هشتمین (188) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصد و هشتاد و هشتمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان در ساعت 17 و 45 دقیقه دوم اردیبهشت ماه 1398 با هم‌خوانی سرورد «ای‌ایران ، ای مرز پرگهر» رسمیت یافت. در آغاز آقای شمس خلخالی مدیریت نشست ضمن خواندن غزلی به باشندگان خوش‌آمد گفتند.

یکصد و هشتاد و هفتمین (187) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدو هشتاد و هفتمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان ، در ساعت 17 و 45 دقیقه روز پنج‌شنبه 5 اردیبهشت‌ماه 1398، با هم‌خوانی سرود «ای ایران، ای مرز پرگهر» رسمیت یافت.

یکصد و هشتاد و ششمین (186) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصد و هشتاد و ششمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان در ساعت 45 :17 با هم‌خوانی «سرود ای ایران ، ای مرز پرگهر» رسمیت یافت. سپس آقای شمس خلخالی مدیریت نشست، همراه با غزلی به باشندگان خوش‌آمد گفت.

یکصد و هشتاد و پنجمین (185) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدو هشتاد و پنجمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان، با هم‌خوانی سرود : «ای ایران، ای مرز پرگهر» در ساعت 17 و 50 دقیقه رسمیت یافت. در آغاز آقای تیرداد انصاری مدیریت نشست، به باشندگان خوش‌آمد گفتند.

یکصد و هشتاد و چهارمین (184) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدو هشتاد و چهارمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان در ساعت 17 و 45 دقیقه با هم‌خوانی سرود «ای ایران، ای مرز پرگهر»، آغاز شد و آقای شمس خلخالی مدیریت جلسه، با خواندن غزلی به باشندگان خوش‌آمد گفتند.

در همین زمینه