گزارش تصویری

گزارش تصویری از خانه تاریخی شیخ بهایی

خانه منسوب به شیخ بهایی در بافت تاریخی شهر اصفهان در کوچه شیخ بهایی در ضلع جنوب غربی مسجد جامع عتیق قرار دارد. خانه شیخ بهایی یک اثر تاریخی با معماری باشکوه ایرانی، بنایی متعلق به دوران صفویه - قاجار است.

عکس از بانو شهرزاد عنایتی