دوشنبه, 08ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی حقوقی

حقوقی

منشور بین‌المللی گردشگری (توریسم) فرهنگی- در مورد مدیریت گردشگری در اماکن دارای اعتبار میراث (1999)

پیشگفتار و برگردان به پارسی: سوسن چراغچی
شورای بین‌المللی یادمانها و محوطه ها (ایکوموس) یک سازمان بین المللی غیر دولتی است که به عنوان نهاد همکار سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) با هدف کمک به حفاظت از یادمانها و محوطه های تاریخی جهان (بخش غیر منقول میراث مادی طبق تعریف مقرر در کنوانسیون  راجع به حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان) بنیان نهاده شده است.

منشور گردشگری (توریسم) - مصوب نوامبر 1976 ـ ایکوموس

سوسن چراغچی
شورای بین‌المللی یادمانها و محوطه ها (ایکوموس) یک سازمان بین المللی غیر دولتی است که به عنوان نهاد همکار سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) با هدف کمک به حفاظت از یادمانها و محوطه های تاریخی جهان (بخش غیر منقول میراث مادی طبق تعریف مقرر در کنوانسیون  راجع به حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان) بنیان نهاده شده است.

آخرین درخواست وکلای پاسارگاد از بازپرس پرونده

اعتراض شاکیان به ساخت و بهره برداری سد سیوند از سازمان میراث فرهنگ و صنایع دستی و وزارت نیرو همچنان ادامه دارد. نخستین بار گروهی از وکلا شکوائیه خود را به دادسرای عمومی مرودشت ارسال کردند که به خاطر استنکاف آن به دادسرای کارکنان دولت تهران منتقل شد. شاکیان این شکوائیه به وکالت از سوی بیش از 895 موکل، از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت نیرو به اتهام «تخریب و صدمه و لطمه به میراث فرهنگی بشری و سوءاستفاده از مقام و عدم اجرای قوانین مملکتی» شکایت کرده اند.

در همین زمینه