سه شنبه, 05ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت

کتاب‌شناخت

معرفی کتاب «چنین گویند طبیبان (مجموعه داستان‌هاى پزشکى)»

کتاب «چنین گویند طبیبان» نخستین مجموعه داستانهایى است که در زمینه پزشکى و رشته هاى مربوطه مانند دندانپزشکى، داروسازى، دامپزشکى، پرستارى به آن نوشته شده است. او امیدواراست که این کتاب سرآغاز ایجاد ادبیات پزشکى ایران باشد و دیگر دست اندرکاران پزشکى نیز گام پیش نهند و دست به قلم ببرند.

در همین زمینه