یکشنبه, 03ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست هنر هنر

هنر

پیشینۀ پیدایی موسیقی ـ 3 - پ‍ژوهشی علمی ـ ادبی در حوزه موسیقی

نمونه دیگر، عبدالقادر حافظ مراغی در جامع‌الالحان (تألیف 816) پیشینه پیدایی موسیقی را فراتر از تاریخ، مقارن با خلقت حضرت آدم، تبیین می‌کند. مراغی به تپیدن دل و گردش خون توجه دارد.

پیشینۀ پیدایی موسیقی ـ 2 - پ‍ژوهشی علمی ـ ادبی در حوزه موسیقی

مطالب مزبور در نسخۀ چاپ شدۀ اخیر به اهتمام آقای رحیم رضازادۀ ملک نیز آمده (ص 66-65)، و همچنین در پیشگفتار بر این کتاب نقل و نقد شده که اظهار نظرهای ایشان درباره گردیزی، و مطالب منقولِ مزبور از او، قابل تأمل، نامستند و نادرست است.

پیشینۀ پیدایی موسیقی ـ 1 - پ‍ژوهشی علمی ـ ادبی در حوزه موسیقی

برابر روایات منابع ایرانی و برخی متون کهن اسلامی، سرآغاز بسیاری از مظاهر تمدن بشری به عصر پیشدادیان، باز می‌گردد.

بُن‌مایه‌ی ماهی‌های درهَم در قالی ایرانی

ماهیان چرخان از بن‌مایه‌های بسیار ماندگار در هنر ایران، از دوران پیش از تاریخ تا امروز، هستند که بارها بر روی سفالینه‌ها و ظروف فلزی تصویر شده‌اند. از زیباترین نقش‌مایه‌های قالی ایرانی نیز طرح ماهی در هم - معروف به هراتی - است. این نوشتار می‌کوشد مفهوم نمادین این نقش را با یاری گرفتن از ادبیات اوستایی و آثار هنری آشکار سازد.

مکتب تهران در مینیاتور

اگر به دیده‌ی تحقیق بنگریم و از دل احساس گواهی بخواهیم، معنای هنر را درست درمی‌یابیم و مفهوم هنرمند را به خوبی درک می‌کنیم. هنر ارمغانی آسمانی و موهبتی یزدانی است که از عالم بالا، برای دل‌جویی انسان خسته و سرگشته از ناهمواری‌های زندگی، به وسیله‌ی پاک‌دلانی به نام هنرمند به زمین فرستاده شده است تا آدمی را درگیرودار غم‌ها و ناآرامی‌ها به خوش‌دلی فراخواند و، از لذات روحی آن، بار اندوه را از دوش دلش برگیرد.

موسیقی در دوره هخامنشی

منابع دربارۀ موسیقی، به ویژه در دوره باستان، اندک است. اما وجود آثاری مانند لوح پنج هزارسالۀ چغامیش (گروه موسیقی شامل چنگ نواز و دو نوازندۀ ساز کوبه‌ای و ساز بادی) نشانگر این است که نوای خوش پیشینه‌ای بس کهن در این سرزمین دارد و آن‌گونه که فردوسی بزرگ در شاهنامه آورده خنیاگری در ایران به میانه دوره جمشید باز می‌گردد که پیرامون 7000 تا 10000 سال پیش است.

آنچه بر سوزندوزی‌های ایران در طول تاریخ گذشته است

پوشش شاید نخستین چیزی نباشد که انسان به آن دست یافته اما مطمئناً حتی پیش از کشف آتش یکی از موثرترین ابزارها برای نگهداری بدن در مقابل بسیاری از عوامل طبیعی بوده است.

روایت افسونگر ساسانی از چنگ باستانی ایران

«لوئیس وان دن برگ» پژوهشگر هلندی در کتاب باستان شناسی ایران از یک نقش حجاری شده تمدن ایلامی در منطقه «کول فرح» در «مالمیر»، یاد می‌کند، که در آن سه نوازنده چنگ و یک نوازنده دف دیده می‌شوند.

ردیف کامل موسیقی ایرانی به روایت علی تجویدی

طی سالیان درازی که مشغول تحصیل موسیقی و از طرفی تدریس آن، چه در کنار استاد عزیزم شادروان ابوالحسن صبا و چه در هنرستان عالی موسیقی ملی و دانشگاه بودم کتاب‌هایی در دو بخش در زمینه‌ی دستگاه‌های موسیقی ایرانی به رشته تحریر درآورده‌ام.

روایت افسونگر ساسانی از چنگ باستانی ایران

«لوئیس وان دن برگ» پژوهشگر هلندی در کتاب باستان شناسی ایران از یک نقش حجاری شده تمدن ایلامی در منطقه «کول فرح» در «مالمیر»، یاد می‌کند، که در آن سه نوازنده چنگ و یک نوازنده دف دیده می‌شوند.

در همین زمینه