پنج شنبه, 02ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ یافته‌های باستان شناسی

یافته‌های باستان شناسی

«کشفیات تازه باستان‌شناسی دوره ماد در بیرون از مرزهای کنونی ایران»

«نویافته‌های باستان‌شناسی دوره ماد در خارج از مرزهای کنونی ایران» عنوان سخنرانی‌ای بود که روز یکشنبه 23 فروردین 1387، مایکل روف باستان‌شناس آلمانی به میزبانی «جامعه فرهنگی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی» در دانشگاه تهران ایراد کرد.

در همین زمینه