چهارشنبه, 17ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست خانه تازه‌ها نگاه روز لقمۀ گلوگیر بحرین برای آل سعود

لقمۀ گلوگیر بحرین برای آل سعود

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 71، اردیبهشت و خرداد 1391، صفحه 5

به دنبال اشغال بحرین از سوی نیروهای عربستان سعودی، رفته‌رفته از روی مقاصد پنهان این واحد سیاسی استعمار ساخته پرده کنار رفت و معلوم شد که با طراحی امپریالیسم آمریکاـ استعمار بریتانیا، قرار است بحرین به گونه‌ی فدراسیون در عربستان سعودی ادغام گردد.

به دنبال بند و بست شرم‌آور رژیم پیشین با استعمارگران، بحرین به گونه‌ی ظاهری از ایران جداسازی شد، در حالیکه بر پایه‌ی قانون اساسی مشروطیت، هنوز بحرین، یکی از استان‌های ایران است. متاسفانه پس از انقلاب با وجود تمایل مردم بحرین در پیوستن به ایران، نه‌تنها اقدامی به عمل نیامد؛ بلکه حتا یکی از مراجع که خواهان بازگشت بحرین به ایران شد، مورد بی‌مهری‌های بسیار قرار گرفت. ملت ایران با این کار که در حکم ضمیمه کردن بحرین به عربستان سعودی و در حقیقت افزوده شدن به توان سیاست پرخاشگر و ضد ایرانی حکومت عهد دایناسورهای این واحد سیاسی می‌باشد، مخالف است. بحرین یک سرزمین ایرانی است و اکثریت قریب به اتفاق مردم آن از نظر نژادی، ایرانی‌تبار، از نظر مذهبی، شیعی مذهب هستند.

از دیدگاه مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز این ادغام (و یا بهتر است گفته شود بلعیده شدن بحرین) پیامدهای ناگوار و بسیار زیانباری خواهد داشت؛ زیرا رسم جدیدی در روابط بین‌الملل جا خواهد افتاد که بر مبنای آن، با بند و بست بین قدرت‌های کوچک و بزرگ، می‌توان تمام یا بخشی از یک کشور را به کشور دیگری بخشید!

و البته، دیر نخواهد بود که عربستان سعودی تاوان این گونه همراهیها با بزرگ استعمارگران جهانی را پس بدهد!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید