یکشنبه, 12ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز تابش خورشید نوروز بر فراز قارۀ ابریشم 2

نوروز

تابش خورشید نوروز بر فراز قارۀ ابریشم 2

برگرفته از تارنگار ایرانچهر

نوروز خوانی


هفت سین در جشنواره نوروز

پایکوبی نوروزی در خراسان

آمدگی برای گسترانیدن خوان نوروزی در تاجیکستان
آمدگی برای گسترانیدن خوان نوروزی در تاجیکستان

کاروان شادی نوروزی در خیابانهای تاجیکستان
کاروان شادی نوروزی در خیابانهای تاجیکستان

نوروزی خوانی در تاجیکستان
نوروزی خوانی در تاجیکستان

کاروان شادی نوروزی در خیابانهای تاجیکستان
کاروان شادی نوروزی در خیابانهای تاجیکستان

کاروان شادی نوروزی در میدان‌های تاجیکستان
کاروان شادی نوروزی در میدان‌های تاجیکستان

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه