شنبه, 27ام شهریور

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی ایران پژوهی

ایران پژوهی

مکتب تاریخ زدایی رجبی!

دکتر شاهین سپنتا
دکتر پرویز رجبی پس از گفت و گویی که 12 آبان ماه 1388 با روزنامه اعتماد داشت و با انتقاد بسیاری از پژوهشگران و دوستداران ایران رو به رو شدند با "پاسخ عالمانه " و مستدل خود به منتقدان یک نکته مهم و اساسی را یادآور شدند و توجه منتقدان بی دقت را به نارسایی های مصاحبه تلفنی جلب نموده و در پاسخ نوشتند:« ... فرض بر این که در مصاحبه‌ای تلفنی، سهوا مبتدا با خبر همخوانی نداشته باشد؛ پس ما کی می خواهیم از پیراهن عثمان دست بکشیم؟

خویش‌کاری ما ایرانیان درباره‌ی خلیج فارس

به هر روی دراین سال‌ها  کشمکش های بیشتری را درباره آنچه بر این پاره از تن میهن گرامی مان (خلیج همیشگی فارس) گذشته، به چشم دیدیم. و به راستی که تلاش های پیگیر سازمان های مردم نهاد و نیز یاری گرفتن از فضای مجازی برای دفاع از هویت ایرانی در این سالها، چشمان جهانیان را به خود خیره ساخت.

یک خبر و یک خاطره(نوشتارهای هویتی 2)

برگرفته از روزنامه اعتماد شنبه، 5 بهمن 1387
یادداشتی از دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
این چند روزه در روزنامه ها خبری بود حاکی از اینکه یک «کرسی کنفوسیوس شناسی» در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ایجاد شده است. کنفوسیوس، چنان که معروف است، حکیم پرآوازه چینی است، و ایران و چین که دو کشور کهنسال آسیا هستند، بجا بود که از مصلحت بینی های روز فراتر روند، و یکدیگر را در گذشته های دور، در حکمت و فکر نیز بازیابند.

خویش‌کاری ما ایرانیان 1

 نوشته‌ی زیر که از کتاب "ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟" رویه‌ی 68 و 69 عینا اقتباس شده است مبین این قضیه است. 

ققنوس(نوشتارهای هویتی 1)

پس از نشر ششمین شماره‌ی مجله‌ی الکترونیکی خوانندگان، با مهرشان ما را بیشتر به ارائه نوشتارهای هویتی راهنمایی نمودند. پس بر آن شدیم علاوه بر مجله‌ی الکترونیکی نوشتارهایی را که به کیستی و چیستی ایرانیان می‌پردازد به صورت هفتگی و در قالب اچ‌تی‌ام‌ال و به طور گسترده منتشر سازیم.

نامه دكتر طالع به پيراپزشكان و داروسازان

نشان پزشكی غربیان یعنی دو مار به هم تنیده كه در ایران نیز به كار گرفته می‌شود،‌ نشانی است یونانی كه با برداشت نادرست از دانسته‌های ایرانیان كهن و درست برخلاف برداشت ایرانیان از مار  ( اژدها ) ، آن را برگزیده‌اند.

در همین زمینه