سه شنبه, 04ام آبان

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی تیره‌های ایرانی

تیره‌های ایرانی

قوم‌گرایی یا ریختن آب در آسیاب دشمن؛ گفتگو با دکتر جمشیدی راد

نگاهی دقیق و مو شکافانه به فضای سیاسی و اجتماعی کشور نشان از پرداخت‌های رمزآلود و نگران کننده‌ای به موضوعاتی نظیر اقوام و اقلیت‌ها دارد. مثل شکل‌گیری معاونت اقوام در دولت یازدهم، میل شدید مجلس دهم به ساخت فراکسیون های قومیتی و اخیراً شعارهای قومی و ضدمیهنی که در استادیوم آزادی تهران سر داده شد؛ مجموعه اقداماتی که نیاز به بررسی و واکاوی دقیق دارد.

دو سخنرانیِ گارنیک آساطوریان در تهران و موضع او دربارۀ ایرانشناسیِ دورۀ شوروی

در پاسخ به این ادعای پرفسور آساطوریان باید گفت که ایشان به طور کامل خاطراتشان از دورۀ شوروی را از یاد زدوده‌اند و فراموش کرده‌اند که در آن دوره، مسجدها و کلیساها به کارخانه و محل گردهمایی اندامان حزب کمونیست بدل شده ‌بود. ایشان از یاد برده‌اند که زبان روسی زبان رسمی سرتاسر امپراتوری شوروی شد و همۀ رُمان‌های مشهور جهان در شوروی ابتدا باید به این زبان ترجمه می‌شد و پس از چند سال، شهروندان دیگر جمهوری های شوروی سابق اجازه می یافتند تا آن را به زبان های دیگر مانند گرجی و ارمنی ترجمه کنند؟

قدمت نام خوزستان، پاسخی به پانعربیسم

پانعربیسم در جهت تجزیه خوزستان از ایران، نخست هویت ایرانیِ خوزستان را هدف گرفته است. آنها برای دستیابی به این هدف به عنوان اولین قدم تلاش می‌کنند هویتِ ایرانی خوزستان را زدوده و با جعل و تحریف تاریخِ خوزستان، هویت عربی را جایگزین هویتِ اصیل ایرانی آن کنند.

دیوار ستبر

غرق در اندیشه بود و این پرسش، چون چنگک از مغز خوشامد آویخت که :"به راستی، چه کسانی وبا چه آهنگی و چگونه این دیوار ستبر را برکشیده اند؟

برگزیده‌ها دربارۀ آذربایجان

به مناسبت اقدام گستاخانه که علیه تمامیت ارضی ایران انجام پذیرفته است، اقدامی که در تاریخ سیاسی ایـران به یقین نظیر و مانندی ندارد، برگزیده‌های این شمارۀ ایران‌شناسی را به «آذربایجان» اختصاص داده‌ایم، تا خوانندگان گرامی به برخی از کوششهای‌ محققان‌ و نویسندگان و شاعران ایرانی، اعم‌از آذربایجانی و غیرآذربایجانی، در دفاع از آذربایجان و زبان فارسی، و نیز برخورد با پان‌تورکیست‌ها و کمونیست‌ها در قرن بیستم‌ میلادی آگـاه گردند.

آموزگار راستین باشید، نه انسانی دشمن شاد کن!

نیرومندی و بزرگی و گستردگی و ریشه‌دار بودن زبان فارسی را می‌توانید در شاهنامه و دیوان حافظ و سروده‌های سعدی و مولانا جلال‌الدین محمد بلخی و تاریخ بیهقی و... و ترجمه‌های فراوان آن‌ها به همه‌ی زبان‌های زنده‌ی جهان بنگرید؛ برای نمونه، ترجمه‌ی رباعیات عمر خیام به انگلیسی تاکنون بیش از 750 بار به چاپ رسیده و نزدیک به 20 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است. در گذشته، زبان پارسی از مصر تا چین و هندوستان، چیرگی و فرمانروایی داشت. آن‌گاه که پاپ، جانشین چنگیزخان (گیوک‌خان) را به آیین ترسایی فراخواند، پاسخ پاپ را گیوک‌خان با نامه‌ای به زبان فارسی داد. در عثمانی نزدیک به 300 سال و در هندوستان بیش از 800 سال، پارسی‌ زبان رسمی و اداری بود؛ به گونه‌ای که فرمانده انگلیسی در نامه‌نگاری با فرمان‌روایان هندی، نامه‌هایش را به فارسی می‌نوشت.

در همین زمینه